ALL OVER THE WORLD PÅ SVENSKA

Översättning av all over the world i Svenska

S Synonymer

Resultat: 5063, Tid: 0.0609

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda All Over The World i en mening och deras översättningar

Doctors and scientists will come from all over the world to see you.
Läkare och forskare från hela världen kommer hit för att träffa dig.
Researchers all over the world have been trying to replace indium tin oxide for more than 15 years.
Forskare världen över har försökt ersätta indium-tennoxid i över 15 år.
We have owners from all over the world here tonight.
Vi har hästägare från hela världen här ikväll.
You can reach renters from all over the world- 24 hours a day.
Du kan nå hyresgäster från hela världen- 24 timmar om dygnet.
I have duties that take me all over the world, mr hughes.
Mitt arbete för mig runt om i världen.
People all over the world are still reeling from this seemingly impossible nightmare.
Folk världen över har inte hämtat sig efter denna absurda mardröm.
School uniforms are common in schools all over the world.
Skoluniform är vanligt förekommande på skolor runt om i världen.
It's snowing all over the world, so we can't land.
Det snöar i hela världen, så vi kan inte landa.
Chefs all over the world will continue to be inspired by him.
Kockar världen över kommer att fortsätta att inspireras av honom.
It's all over the world, and it can't be stopped.
Den är i hela världen och kan inte stoppas.
This unique and natural product quickly became popular all over the world.
Denna unika och naturlig produkt fick snabbt popularitet runt om i världen.
Professionals and amateurs from all over the world can participate in the following sections:.
Proffs och amatörer från hela världen kan delta i de följande avsnitten:.
The people who work for us all over the world.
Det är människorna som jobbar åt oss runt om i världen.
Leaders from all over the world have signed it.
Ledare från hela världen har undertecknat den.
King meets scouts from all over the world outside kristianstad- sveriges kungahus.
Kungen träffar scouter från hela världen utanför kristianstad- sveriges kungahus.
Eurocancer gather oncologists from all over the world for three days.
Eurocancer samlar onkologer från hela världen för tre dagars konferenser runt cancer.
Experience art from all over the world in our gallery.
Upptäck konst från hela världen i vårt galleri.
Technical textiles from all over the world _ smarttextiles. se.
Tekniska textiler från hela världen _ smarttextiles.se.
Read more king meets scouts from all over the world outside kristianstad.
Kungen träffar scouter från hela världen utanför kristianstad.
Daniel: stockholm literature was a success, with voices from all over the world.
Daniel: litteraturfestivalen var lyckad, med röster från hel världen.
This fragment now quickly spread as a sound file all over the world.
Detta fragment spreds snabbt som ljudfil över världen.
His name is known all over the world.
Hans namn är känt världen över.
Her name is known all over the world.
Hennes namn är känt världen över.
We got letters from kids all over the world wanting to know,
Vi fick brev från barn över hela världen som ville veta,
To bring us together they played to sellout houses all over the world.
De spelade för utsålda hus världen över.
A dozen 9l11s all over the world. like what?
Dussinet 11 september i hela världen.
Still, people are being discriminated on the basis of sex all over the world.
Men ändå diskrimineras människor på grund av kön världen över.
These paintings hang in museums all over the world, attributed to mr.
Dessa målningar hänger på museer över hela världen i herr keanes namn.
Santa claus santa claus is known and loved all over the world.
Jultomten jultomten är känd och älskad världen över.
And he travels all over the world, he stays in the best hotels.
Och han reser över hela världen, stannar på de bästa hotellen.

Resultat: 5063, Tid: 0.0609

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "all over the world"


"All over the world" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer