AT THAT TIME PÅ SVENSKA

Översättning av at that time i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1332, Tid: 0.1258

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda At That Time i en mening och deras översättningar

At that time, the gate was the place where the authorities gathered.
Porten var på den tiden platsen där myndigheterna samlades.
And at that time we heard a huge explosion.".
Och vid den tidpunkten hörde vi en enorm explosion.
At that time i read enormously and thoroughly.
Jag läste på den tiden oändligt mycket och grundligt.
No, at that time i was back there.
Nej, stod jag där.
At that time every bigger city imitated architecture of chicago and new york.
På den tiden varje större stad imiterade arkitektur i chicago och new york.
They paid at that time 80 000 dollar.
De betalade vid den tidpunkten 80 000 dollar.
At that time, fats and oils were at the centre of the dispute.
Vid det tillfället stod fett och olja i centrum för polemiken.
At that time a whole german division was taken prisoner.
På den tiden en hel tysk division togs fånget.
But at that time... i wanted to explore brazil more deeply.
Men vid den tidpunkten ville jag se brasilien mer på djupet.
If i was living at that time, i would have never tolerated anything like that.
Om jag hade levt , skulle jag aldrig ha accepterat det.".
At that time many bands had huge influences from metal and we too.
På den tiden hade många band stora influenser från metall och vi också.
And at that time, my country is gonna need me.
Och vid den tidpunkten kommer mitt land att behöva mig.
At that time, the following biometric identifiers of the applicant shall be collected:.
Vid det tillfället ska följande biometriska kännetecken avseende sökanden samlas in:.
This Maserati no. 1 was owned by chales lucas, owner at that time of the lotus factory.
Denna Maserati nr. 1 ägdes av chales lucas/kördes, dåvarande ägare av lotus fabriken.
Rodriguez, at that time, had all the machinery in place.
Rodriguez hade allt det som krävdes.
At that time we had not received any letter.
Vid den tidpunkten hade vi ännu inte fått någon skrivelse.
At that time i was very confused.
På den tiden var jag mycket förvirrad.
At that time, i will excuse myself from the treaty conference.
Vid det tillfället, kommer jag ursäkta mig själv från allianskonferansen.
Even at that time, the west capitulated morally to the soviets.
Även den gången kapitulerade väst moraliskt för sovjeter.
At that time, he expressed a desire for some gesture from us.
Han uttryckte en önskan om någon slags manifestation från vår sida.
Was owned by chales lucas, owner at that time of the lotus factory.
Ägdes av chales lucas/kördes, dåvarande ägare av lotus fabriken.
At that time i thought he so irresponsible.
På den tiden trodde jag att han var så oansvarigt.
At that time, research funds were also distributed to young researchers.
Vid det tillfället delades också ut forskningsmedel till unga forskare.
At that time i was a civil servant in the finnish delegation.
Vid den tidpunkten var jag statstjänsteman i den finska delegationen.
At that time the proposal had a different title:'Citizens for Europe'.
Förslaget hade en annan titel: ”medborgare för europa”.
At that time it was a very popular request.
Den gången var det en mycket populär förfrågan.
I shall never forget the emotion in this room at that time.
Jag glömmer aldrig känslorna i det rummet den gången.
And jehovah listened unto me also at that time.
Och HERREN hörde mig även denna gång.
There was no question of voluntary union at that time.
Det var inte fråga om en frivillig union den gången.
At that time, the following biometric identifiers shall be collected:.
Vid det tillfället ska följande biometriska kännetecken upptas:.

Resultat: 1332, Tid: 0.1258

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer