AT THIS TIME PÅ SVENSKA

Översättning av at this time i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1279, Tid: 0.0964

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda At This Time i en mening och deras översättningar

Greenland is at this time a danish colony.
Grönland är vid denna tid en dansk koloni.
So at this time we are offering 9900 downloads only.
vid den här tiden vi erbjuder 9900 nedladdningar bara.
It's at this time that I'm here to meet with you.
Det är vid denna tid som jag är här för att träffa er.
The prices are cheaper at this time of year though.
Priserna är billigare vid denna tid på året dock.
At this time yesterday, i was a pathetic weakling.
Igår vid den här tiden var jag en patetisk vekling.
At this time sweden had an alliance with england and the netherlands.
Sverige hade vid denna tidpunkt ett förbund med främst england och nederländerna.
Your grandmother and i were there at this time every year.
Din mormor och jag var där vid denna tid varje år.
Not at this time, your honor.
Inte just nu, fru domare.
The swedish army was at this time of the war very well equipped.
Den svenska armén är vid denna tidpunkt väl rustad.
Tomorrow at this time we will bomb japan.
I morgon vid den här tiden bombar vi japan.
The lake can get very rough at this time of the year.
Sjön kan bli mycket grov vid den här tiden på året.
I should point out at this time-- I'm not a sculptor;
Jag borde poängtera vid detta tillfälle-- jag är ingen skulptör;
At this time, pan may be refrigerated for several hours or overnight.
Vid denna tid, pan kan kyla för flera timmar eller över natten.
The new optics are, at this time, insurmountable.
De nya optik är, vid denna tidpunkt, oöverstigliga.
But at this time... at the moment so with you,
Men just nu i det här ögonblicket med dig.
Chris was rather hefty at this time, weighed a bit too much.
Chris var ganska kraftig vid den här tiden, vägde lite för mycket.
Uh, at this time we are pursuing all available leads.
I nuläget följer vi upp alla tillgängliga ledtrådar. anzar-sjön är en avskild.
At this time the new hard currency will be introduced.
Vid detta tillfälle kommer den nya hårdvalutan att införas.
Cyprus in april at this time it is already nice and warm.
Cypern i april vid denna tidpunkt är det redan varmt och skönt.
Do you wish to call your counsel at this time, mr. Darden?
Vill ni ringa er advokat just nu, mr Darden?
It does not however see the need for further legislativeproposals at this time.
Den ser dockinget behov av ytterligare lagstiftningsförslag i nuläget.
But at this time it is difficult for the debate to continue.
Men just nu är det svårt att fortsätta debatten.
We come at this time with a message of hope and joy!
Vi kommer vid den här tiden med ett budskap om hopp och glädje!
At this time sweden was also involved in a war with russia.
Vid denna tidpunkt befann sig sverige även i krig med ryssland.
I don't think so, at this time.
Inte så här dags.
The effects of provenge on male fertility are not known at this time.
Effekterna av provenge på manlig fertilitet är inte kända i nuläget.
Tomorrow at this time you will be chasing peacocks across the lawn.
Imorgon så här dags jagar du påfåglar över gräsmattan.
At this time, not specifally.
Just nu, inte specifikt.
Stenström must have been quite worried at this time(October 1994).
Stenström måste ha varit mycket orolig vid denna tidpunkt.
Not at this time.

Resultat: 1279, Tid: 0.0964

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer