BE DESCRIBED AS PÅ SVENSKA

Översättning av "be described as" i Svenska

Resultat: 511, Tid: 0.9925

beskrivas som beskrivas betecknas som betecknas beskrivas enligt kallas definieras som karaktäriseras som beskriva som

Exempel på att använda "Be Described As" i en mening och deras översättningar

The vector w can be described as a b.
Vektorn w kan beskrivas som en ortsvektor.
The result can best be described as an abstract swarm of.
Resultatet kan nog bäst beskrivas som ett abstrakt myller av information.
Social innovations can be described as innovative solutions to address societal.
Sociala innovationer kan beskrivas som nytänkande lösningar på samhällsutmaningar.
The atmosphere can be described as live.
Atmosfären kan beskrivas som levande och varm.
Therefore, it could not be described as f.
Pengarna kan alltså inte betecknas som fritt eget kapital.
The development could hardly be described as stable or.
Utvecklingen kan knappast beskrivas som stabil eller demokratisk.
They must be described as:'spirit drinks' o.
De måste betecknas som "brännvin" eller "sprit".
NIBE's markets can generally be described as.
Nibes marknader kan generellt sett betecknas som fragmenterade.
Clairet can be described as a full-.
Clairet kan beskrivas som en kraftig rosé.
The music can be described as typical commerc.
Musiken kan enklast beskrivas som typisk kommersiell 80-talspop.
This can be described as both a quantitative and qualitative.
Det kan beskrivas som både en kvantitativ och kvalitativ förbättring.
The main causes of concentration problems can be described >.
De viktigaste orsakerna till koncentrationssvårigheter kan beskrivas enligt följande:.
Nothing we have done could be described as being panic-stricken or p.
Inget av det vi har gjort kan beskrivas som panikslaget eller som panikhandlingar.
The proposals can certainly be described a.
Förslagen måste utan tvekan betecknas som ambitiösa.
Horror literature can often be described as extende.
Skräcklitteratur kan ofta beskrivas som utvidgade metaforer.
The three agricultural income indicators can be described >.
De tre indikatorerna på jordbrukets inkomst kan beskrivas enligt följande:.
Ultimately, i believe that the compromise can be described as.
Slutligen anser jag att kompromissen kan beskrivas som lyckad.
The common causes of obesity can be described >.
De vanligaste orsakerna till fetma kan beskrivas enligt följande:.
The result is a landscape that can best be described as homogeneous an.
Resultatet är ett landskap som bäst kan beskrivas som homogent och anonymt.
The impact of this second option can be described >.
Effekterna av det andra alternativet kan beskrivas enligt följande:.
Did you know that calculating with roots can be described as repetiti.
Visste du att räkna med rötter kan beskrivas som upprepad division?
Within these federations developed now what may be described as moder.
I dessa federationer utvecklades nu vad vi kan kalla den moderna anarkismen.
They obviously cannot be described as democrati.
De kan uppenbarligen inte kallas för demokratiska val.
Fly away home can be described as a memoir about the Secon.
Flyg ollonborre, flyg! kan karakteriseras som en minnesroman om andra världskriget.
A fleet of vehicles, which can best be described as fly.
En flotta av farkoster som bäst kan beskrivas som... flygande tefat.
During what can only be described as a crime of passion a.
Som beskrivs som ett passions-och svartsjukebrottt.
The conduct of the british government can only be described as malevolent a.
Den brittiska regeringens uppträdande kan man bara benämna illvilligt och ignorant.
Many of these things can now be described as digital, networked, computational,
Många av dessa' saker' kan beskrivas som digitala, nätverksbaserade, datoriserade och smarta.
Thus my research approach can be described as being overall systemic, incorporating all fields.
Vår forskningsstrategi kan därmed beskrivas som övergripande, där målet är att alla fysiologiska/medicinska företeelser inkorporeras.
Bartitsu can be described as a blend between jujitsu, boxing, kick boxing and self defens.
Bartitsu kan beskrivas som en blandning mellan jujitsu, boxning, kickboxing och självförsvar med käpp.

Resultat: 511, Tid: 0.9925

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"Be described as" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer