DO YOU NEED PÅ SVENSKA

Översättning av do you need i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1742, Tid: 0.2911

Engelsk-svenska ordbok
behöver du behöver ni måste du behöver man vill du behövs måste ni måste man har du behov vill ni

Exempel på att använda Do You Need i en mening och deras översättningar

Why do you need this money?
Varför behöver du de här pengarna?
Why do you need this money?
Varför behöver du dessa pengar?

How much money do you need, mr. Johnson?
Hur mycket pengar behöver ni, mr Johnson?
Why do you need to know that?
Varför måste du veta det?
When do you need to be at the airport?
När behöver ni vara på flygplatsen?
Do you need something, David?
Behöver du något, David?
What documentation do you need to apply for a place?
Vilka dokument behöver man för att söka en studieplats?
Why do you need more money, Wally?
Varför behöver du mer pengar, Wally?
Why do you need to take my blood?
Varför måste du ta av mitt blod?
Why do you need my help in this?
Varför behöver ni min hjälp?
Why do you need to be comfortable?
Varför måste du vara bekväm?
What do you need jace and clary for?
Vad behöver du jace och clary för?
Sure, when do you need them?- now, brother.
Visst, när vill du ha dem?
What qualities do you need to be good at soldering?
Vilka egenskaper behöver man ha för att bli en duktig lödare?
What do you need my blood for?
Vad behöver ni mitt blod till?
Why do you need to pretend to be on a date with me?
V arför måste du låtsas gå på en dejt med mig?
Why do you need to know her name? i guess.
Varför vill du veta hennes namn?
What do you need for a painting company?
Vad behöver man för en målarfirma?
Or do you need to be bribed?
Eller behöver du mutas?
Why do you need a lifecycle cost Analysis?
Varför behövs en Livscykelkostnadsanalys?
Do you need a whole castle?
Behöver ni hela slottet?
Do you need me to come with you? no, no.
Vill du att jag följer med?
What do you need, frau Hagemann?- bread.
Vad behöver ni, frau Hagemann?
Why do you need to take on the Ancients?
Varför måste ni ge er på de Upphöjda?
What exactly do you need to gain access to the SCIF?
Vad behöver man för att komma in i SCIF:en?
Why do you need a therapist?
Varför behöver du en terapeut?
Why do you need to know all the details?
Varför måste du veta alla detaljer?
What do you need for it?
Vad behövs för det?
Do you need help? no, it's okay.
Vill du ha hjälp?
Why do you need carlos Elmer's specific view of Joshua?
Varför behöver man carlos elmer's enskilda utsikt över Joshua?

Resultat: 1742, Tid: 0.2911

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer