FOR A LONG TIME PÅ SVENSKA

Översättning av for a long time i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1738, Tid: 0.1496

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda For A Long Time i en mening och deras översättningar

Well, you were gone for a long time and dad doesn't talk.
Tja, du var borta länge och pappa pratar inte.
And for a long time, it wouldn't rain.
Och under en lång tid skulle det inte regna.
Presentation i have been working for a long time with IT security at umu.
Presentation jag har länge jobbat med it-säkerhet på umu.
Then he left me. for a long time. alone.
Sen lämnade han mig en lång stund, ensam.
Usually tension and being tired for a long time brings to it.
Vanligtvis spänningar och trötthet under en lång tid tar det.
I have impersonated you for a long time... but he is a miracle.
Jag har länge försökt likna dig men han är ett mirakel.
Science hasn't explored this area for a long time.
Vetenskapen har inte utforskat detta område så länge.
For a long time, i killed people like you.
Under en lång tid, dödade jag såna som dig.
I have practised for a long time and attended many courses.
Jag har tränat länge och gått många kurser.
It was quiet for a long time.
Det var tyst en lång stund.
Some have been on the ride for a long time and they begin to question:.
Vissa har åkt en lång stund och de börjar att ifrågasätta:.
For a long time, i blamed you for my parents dying.
Under en lång tid, skyllde jag dig för mina föräldrars död.
For a long time cahors had strong ties with bordeaux.
Cahors hade länge en stark koppling till bordeaux.
This bouquet will keep for a long time decorative.
Detta bukett kommer att hã¥lla under lã¥ng tid dekorativa.
I have been away for a long time.
Jag har varit borta så länge.
(NL) public tenders have for a long time been considered a panacea.
(NL) offentliga upphandlingar har länge betraktats som ett universalmedel.
He said nothing for a long time.
Han satt tyst en lång stund.
For a long time, i felt your presence.
Jag har länge känt din närvaro.
Haven't you been waiting to do this for a long time?
Du har ju sett fram emot det så länge.
Stay for a long time and study the water in the jåkk.
Står en lång stund och studerar vattnets krumbukter.
You must have known mathieu for a long time about 7 years.
Du måste ha känt mathieu länge ungefär 7 år.
I have been thinking for a long time that we need a debian dictionary.
Jag har under en längre tid tänkt att vi behöver en debianordlista.
For a long time, higher education was privileged.
Högre utbildning har länge haft privilegiet.
You have been out there for a long time.
Du har varit borta så länge nu.
The first saves a file for a long time on your computer.
Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator.
It tastes great. I sit there for a long time, go a few rounds.
Jag sitter där en lång stund, går några omgångar.
For a long time a standard language could not be established due to the country's size.
Länge kunde ett standardspråk inte etableras på grund av landets storlek.
For a long time trade unions in poland were divided and polarised along party-political lines.
Fackföreningarna har länge varit splittrade och partipolitiskt polariserade.
I have known about it for a long time.
Jag har vetat om det så länge.
I have wanted to meet you for a long time.
Jag har velat träffa dig så länge.

Resultat: 1738, Tid: 0.1496

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"For a long time" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer