FREE OF CHARGE PÅ SVENSKA

Översättning av free of charge i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1538, Tid: 0.096

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Free Of Charge i en mening och deras översättningar

It is free of charge but registration is required.
Det är kostnadsfritt men anmälan krävs.
Participation is free of charge but regsitration is compulsory.
Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs.
Children under 6 years stay free of charge when using existing bedding.
Barn under 6 år bor gratis när existerande sängar används.
Promote your hotel free of charge on hotel info.
Presentera ditt hotell utan kostnad på hotel info.
Guests can use the outdoor swimming pool, free of charge wifi and parking.
Gäster kan använda utomhuspool, gratis wifi och parkering.
Free of charge and on request: irons, ironing boards and hairdryers.
Kostnadsfritt och på begäran: strykjärn, strykbräda och hårtork.
The service is free of charge and available at yritys. tunnistus. fi.
Tjänsten är avgiftsfri och den finns på adressen yritys.tunnistus.fi.
Delivery free of charge to the following charity...,
Leverans utan kostnad till följande välgörenhets- inrättning.
Du kan ringa eller besöka nupoli . Besök på Nupoli är gratis och konfidentiella.
Organisations which can train local journalists free of charge thanks to our aid.
Organisationer som därmed tack vare detta bistånd kan utbilda lokala journalister kostnadsfritt.
The processing of a complaint is free of charge for the complainant.
Handläggningen av ett klagomål är avgiftsfri för klaganden.
Fig. 1: free of charge for smart Gateways: the siedle app for in-home.
Bild 1: utan kostnad för smart Gateway: siedle appen för in-home.
Consumers shall have the possibility to return their equipment free of charge.
Konsumenter skall kunna lämna tillbaka produkter utan avgift.
Children under 12 years stay free of charge in the parents' room.
Barn under 12 års ålder stannar gratis på föräldrarnas rum.
Children under 12 years stay free of charge in the parents' room.
Barn under 12 år stannar gratis i föräldrarnas rum.
The report is available free of charge for member companies within technical area TO 23.
Rapporten är tillgänglig utan kostnad för medlemsföretag inom teknikområde 23.
The synthetic options are allocated free of charge.
De syntetiska optionerna tilldelas vederlagsfritt.
Consumers will be able to return their equipment free of charge.
Konsumenterna kommer att kunna lämna tillbaka sina produkter utan avgift.
Classes are free of charge and open to all.
Klassen är kostnadsfri och öppen för alla.
These may be used free of charge, provided that the source is quoted.
Dessa får användas utan kostnad, förutsatt att källan anges.
Children under 6 years stay free of charge in the parents' room.
Barn under 6 års ålder stannar gratis i föräldrarnas rum.
The visits are free of charge and we are bound by professionally secrecy.
Besöken är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.
It is available for download, free of charge, with open access.
Den finns för nedladdning utan kostnad som open access.
The courses will be free of charge for the participants.
Kurserna kommer att vara gratis för deltagarna.
The education is free of charge and the age limit is 18 years.
Utbildningen är kostnadsfri och åldersgränsen är 18 år.
Fisting and porn videos on the site free of charge and without SMS.
Fisting och porr filmer på sajten gratis och utan SMS.
Night for guests free of charge. @ Good food, with its own metzgerrei.
Natt för gäster utan kostnad.@ god mat, med egen metzgerrei.
All training is free of charge and can be given in english when requested.
Samtliga utbildningar är kostnadsfria och ges på engelska eller svenska.
The assistance is free of charge and the benefits for society are huge.
Hjälpen är kostnadsfri och vinsten stor för samhället.
All mothers free of charge at the tour!
Alla mödrar avgiftsfritt på slottsrundturen!

Resultat: 1538, Tid: 0.096

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer