FREEDOM LOVERS PÅ SVENSKA

Översättning av freedom lovers i Svenska

Resultat: 47261, Tid: 0.1456

Exempel på att använda Freedom Lovers i en mening och deras översättningar

better. still the syrian prisons are getting full of freedom lovers that only made one crime, the crime of speaking
son bachar al assad.fortfarande fylls de syriska fängelsen av frihetsälskare vars enda brott är att yttra sig fritt och
history repeat itself? or, will you stand tall with freedom lovers everywhere and stop the completion of a world dictatorship?
kommer du att motstå detta med alla andra som älskar frihet för att stoppa fullbordandet av en världsdiktatur?
Everything lovers can know.
Allt älskare kan känna.
We were barely lovers.
Vi var nätt och jämnt älskare.

Or maybe even lovers.
Kanske till och med älskare.
Lovers reunited in death.
Älskande förenade i döden.
Lovers at first sight.
Lovers vid första anblicken.
We're... we're lovers.- Lovers?
Vi...vi är ett par.
For all feet lovers there.
För alla fötter älskare där.
You have your lovers.
Du har dina älskare.
Friends who were lovers?
Vänner som var älskare?
Why were you lovers?
Varför var ni ett par?
Look at the bridge. San francisco is for lovers.
San francisco är för kärlekspar.
Or enemies becoming lovers.
Fiender kan bli kära.
We're eye-crossed lovers!
Vi är vindögda älskande!
Two lovers pounding you hard!
Två älskare som knullar skiten ur dig.
Ooh. When old lovers meet new flames.
Gamla älskare träffar nya flammor.
Alison and i were lovers.
Alison och jag var älskare.
I had no lovers.
Jag hade inga vänner.
We were more than lovers.
Vi var mer än älskare.
They destroy everything for lovers.
Det förstör allt för kärlekspar.
Go-to brunch for lazy lovers.
Klassisk brunch för lata älskare.
Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;".
Förrädare, egensinniga, uppblåsta av högmod, sådana som älskar njutningar mer än de älskar gud,".
Many dogs are real lovers.
Många hundar är riktiga älskare.
It's what lovers do.
Det är vad älskare gör.
Values lovers of water sports,
Värden älskare av vattensporter,
Messy women make good lovers.
Stökiga kvinnor är bra älskarinnor.
Sneakers are surprisingly successful lovers.
De är förvånansvärt framgångsrika älskare.
They couldn't be lovers.
De kunde inte vara älskare.
For all you young lovers.
Alla ni unga älskande.

Resultat: 47261, Tid: 0.1456

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer