FREEDOM OF MOVEMENT PÅ SVENSKA

Översättning av freedom of movement i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1252, Tid: 0.1793

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Freedom Of Movement i en mening och deras översättningar

Question 38(Truscott): freedom of movement and restrictions imposed by the belgian government.
Fråga 38(Truscott): fri rörlighet och restriktioner från den belgiska regeringens sida.
Lovely freedom of movement and eye-catching design.
Härlig rörelsefrihet och iögonfallande design.
Subject: freedom of movement between sweden and finland.
Angående: fri rörlighet mellan sverige och finland.
Freedom of movement for workers should be secured within the union.
Arbetskraftens fria rörlighet bör tryggas inom unionen.
Schengen and freedom of movement for persons.
Schengen och fri rörlighet för personer.
Optimal freedom of movement and perfect moisture wicking.
Optimal rörelsefrihet och perfekt fukttransport.
We need to create real freedom of movement for diplomas within the european union.
Vi behöver skapa en verkligt fri rörlighet för examensbevis inom europeiska unionen.
They must guarantee freedom of movement for the palestinian people and for goods.
De måste garantera rörelsefrihet för det palestinska folket och för varor.
Freedom of movement for persons is one of the foundations of the EU.
Personers fria rörlighet är en av eu:s grundstenar.
For the convenience and freedom of movement in dresden you will need a personal transport.
För bekvämlighet och rörelsefrihet i dresden behöver du en personlig transport.
Freedom of movement for workers within the union(Codification)(category C).
Arbetskraftens fria rörlighet inom unionen(kodifiering)(Kategori C).
I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
Jag anser att fri rörlighet är inkörsporten till demokrati och kunskap.
Above all, freedom of movement and freedom to provide services.
Framför allt rörelsefrihet och frihet att tillhandahålla tjänster.
Freedom of movement for workers within the union(codified version).
Arbetskraftens fria rörlighet inom unionen(kodifiering).
Case C-291/96 martino grado and shahid bashir freedom of movement for persons.
Mål C-291/96 martino grado och shahid bashir fri rörlighet för personer.
Freedom of movement for workers within the union(codified version)(Category C).
Arbetskraftens fria rörlighet inom unionen(kodifiering)(Kategori C).
Freedom of movement for persons — Workers — Equal treatment — Prohibition of discrimination based on nationality.
Fri rörlighet för personer— arbetstagare— likabehandling— förbud mot diskriminering på grund av nationalitet.
Optimal freedom of movement- 4 way stretch panel.
Optimal rörelsefrihet- 4 sätt stretchpanel.
Lovely light wear. Good freedom of movement and optimum fit.
Härlig lätt att bära . Bra rörelsefrihet och optimal passform.
Case C-87/99 patrick zurstrassen ν administration des contributions directes freedom of movement for persons.
Mål C-87/99 patrick zurstrassen och administration des contributions directes fri rörlighet för personer.
European citizens' freedom of movement must be treated on a uniform basis.
Eu-medborgarnas fria rörlighet måste behandlas på ett enhetligt sätt.
Case C-168/01 bosal holding BV ν staatssecretaris van financiën freedom of movement for persons.
Mål C-168/01 bosal holding BV och staatssecretaris van financiën fri rörlighet för personer.
Good freedom of movement and reinforced stitching.
Bra rörelsefrihet och förstärkta sömmar.
Freedom of movement for workers within the union- codified version.
Arbetskraftens fria rörlighet inom unionen- kodifierad text.
Freedom of movement and access to education are significant issues.
Fri rörlighet och tillgång till utbildning är betydelsefulla frågor.
With its 3 meter cable allows great freedom of movement to the designer.
Med 3 meter kabel ger stor rörelsefrihet till formgivaren.
Their freedom of movement throughout kosovo is limited in practice.
Deras fria rörlighet i kosovo är i praktiken begränsad.
Freedom of movement for workers was a sensitive issue in almost all national debates.
Fri rörlighet för arbetstagare har varit en känslig fråga i nästa alla nationella debatter.
The stretchy material gives you freedom of movement and dries quickly.
Det stretchiga materialet ger dig rörelsefrihet och torkar snabbt.
Freedom of movement for workers within the european union.
Fri rörlighet för arbetstagare inom europeiska unionen.

Resultat: 1252, Tid: 0.1793

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "freedom of movement"


"Freedom of movement" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer