FROM THE START PÅ SVENSKA

Översättning av from the start i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1219, Tid: 0.1188

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda From The Start i en mening och deras översättningar

I knew that from the start, only i hadn't the guts.
Jag visste att från början, bara jag hade inte modet.
Interested parties are included from the start to create consensus on common impact targets.
Berörda parter inkluderas från start för att skapa samsyn kring gemensamma effektmål.
This time you knew right from the start what i was.
Denna gången visste du från början vad jag var.
You knew, from the start, that this was a trap.
Du visste, från början, att detta var en fälla.
It will be extended to the candidate countries from the start of 2002.
Det kommer att utvidgas till kandidatländerna redan i början av 2002.
Focus was from the start set on kitchens.
Fokus låg från start på kök.
Now we found a path from the start to the goal.
Nu har vi hittat en stig från start till mål.
I knew it from the start... you're a loose woman.
Jag borde ha vetat från början att du var lösaktig.
From the start in 1975 in tommy wadenstens own basement up until today.
Från starten hemma i tommy wadenstens källare i falkenberg 1975 fram till idag.
Suppose you wish to find the path from the start to your goal.
Anta att du vill hitta vägen från start till mål.
Right from the start, castrol MAGNATEC can solve the problem.
Castrol MAGNATEC kan lösa problemet direkt från starten.
But she had warned him from the start she had a boyfriend.
Men hon hade varnat honom från början, att hon hade en pojkvän.
Already from the start it was bilingual.
Redan från början var det tvåspråkigt.
We knew from the start that we had two potential number one goalies.
Vi visste från början att vi hade två potentiella nummer ett målvakter.
We have wines from the start of tibor gál in our program.
Vi har viner från början av tibor gál i vårt program.
From the start of the game you can choose the.
Från början av spelet kan du välja skor.
I should have known from the start it wasn't right.
Jag borde ha förstått att det var fel redan från början.
From the start montreal took the game to pittsburgh with speed and determination.
Från början montreal tog spelet till pittsburgh med snabbhet och beslutsamhet.
From the start of the game you can choose the shoes and the ball.
Från början av spelet kan du välja skor och bollen.
From the start, we have been very willing to compromise.
Vi har från början varit i högsta grad beredda att kompromissa.
From the start, it's fertile present, troubadour.
Och först från start är Trubadur!
Saving fuel from the start – with i-see.
I-see sparar bränsle från start.
Let's go from the start what do you know about the stolen art?
Låt oss ta det ifrån början vad vet du om hela smörjan?
You lied from the start.
Du ljög frän början.
I was there from the start.
I should have told you right from the start, but i was afraid.
Jag skulle berättat från början... men jag var rädd.
From the start of our operations, we have been investing in modern technologies.
Sedan vår verksamhetsstart har vi investerat i modern teknologi.
Tansån is completely protected from the start of the river to the bridge at vimans.
I I Lortån är fiske inte tillåtet.Tansån gäller följande: totalfredat från älvmynningen till bron vid vimans.
That's why, from the start.
Det är därför, från början...
Oh, robert, it was him i loved in you from the start.
Det ovar honom jag sag i dig redan fran borjan.

Resultat: 1219, Tid: 0.1188

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer