HAS TO DO WITH PÅ SVENSKA

Översättning av "has to do with" i Svenska

Resultat: 411, Tid: 0.0754

Klicka på svenska översättning för att filtrera resultat
har att göra med måste att göra med ha att göra med

Exempel på att använda "Has To Do With" i en mening och deras översättningar

It has to do with democracy and acc.
Det har att göra med demokrati och ansvarighet.
Sanctity has to do with paying a h.
Avskildhet har att göra med att betala ett högre pris.
Head directionality head directionality has to do with the formation.
Head directionality head directionality måste att göra med bildandet av formulerar.
Head directionality has to do with the formation.
Head directionality måste att göra med bildandet av formulerar.
I think that there's a possibility this has to do with the spell adalind.
Det kan ha att göra med adalinds besvärjelse.
It has to do with accountability and access.
Det har att göra med ansvar och tillgång och bara.
Well... it has to do with the body we dug up in.
Det har att göra med kroppen vi grävde upp i trädgården.
He says it has to do with Colo.
Han säger att det har att göra med överste o' neill.
Abortion has to do with a woman'.
Aborter har att göra med en kvinnas situation.
It has to do with bonnie.
Det har att göra med bonnies arv.
It has to do with the fact that tally schifrin t.
Det har att göra med att tally schifrin tog chanser.
What I'm talking about has to do with.
Vad jag pratar om har att göra med våran framtid.
That paradigm has to do with how we understand and use.
Den paradigmen har att göra med hur vi förstår och använder medkänsla.
It has to do with love and... and other s.
Det har att göra med kärlek och... och andra saker, birdy.
You say that it has to do with co.
Ni säger att det har att göra med kommunikation.
The second challenge has to do with u.
Den andra utmaningen har att göra med arbetslösheten.
It has to do with financial and econ.
Den har att göra med finansiell och ekonomisk bokföring.
Obedience to a chuk has to do with the father-child r.
Lydnaden till en chuk har att göra med pappa-barn-relationen.
The word israel has to do with perseverance i.
Ordet israel har att göra med uthållighet i kampen.
And do not forget: priesthood has to do with th.
Och glöm inte att prästtjänsten har att göra med det andliga.
I have always wondered what this approach has to do with partnership.
Jag har alltid undrat vad denna strategi har att göra med partnerskapsavtal.
I can only imagine it has to do >.
Det måste ha haft att göra med travis.
I bet what he was exposed to has to do with those m.
Det han har under huden har nåt att göra med meteorstenarna.
It has t.
Det har att göra med...
It has to >.
Det måste göra med dig.
I don't know what this has to do wi.
Jag vet inte vad det har med saken att göra.
No, i think it has to do with refined.
Nej, jag tror att det har något att göra med raffinerad kryptonit.
Ask him what does hitler has to do w.
Fråga vad hitler har med saken att göra.
It has to do with.
Det har att göra med... vinet.
I don't understand what this has to do wi.
Jag fattar inte vad det här har med saken att göra!

Resultat: 411, Tid: 0.0754

SE ÄVEN
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"Has to do with" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer