I ASKED FOR PÅ SVENSKA

Översättning av I asked for i Svenska

Resultat: 364, Tid: 0.1581

Exempel på att använda I asked for i en mening och deras översättningar

I asked for some eggs,
Jag bad om några ägg.
I asked for your name, followed by the phrase.
Jag frågade efter ditt namn, följd av frasen.
He gave me what I asked for, not what I want.
Han gav mig det jag bad om, inte det jag vill ha.
You think I asked for it?
Tror du jag bad om det?
That is what I asked for last week.
Det var vad jag begärde förra veckan.
I asked for a doc!
Jag frågade efter en doktor!
I thought I asked for the truth.
Jag trodde jag frågade efter sanningen.
I asked for an urgency this week.
Jag begärde en brådskande fråga denna vecka.
Here's a report I asked for from Chicago.
Här är en rapport jag bett om från Chicago.
I asked for a plus.
Jag bad om en plus.
That's why I asked for his forgiveness.
Det är därför jag ber om hans förlåtelse.
Love was all I asked for!
Det enda jag begärde!
That's all I asked for.
Det är allt jag bett om.
I asked for a bleeding whale.
Jag bad om en val som blöder.
I asked for a Greek New Testament.
Jag frågade efter det grekiska Nya Testamentet.
Didn't he tell you I asked for your daughter's hand?
Sa han er inte att jag ber om er dotters hand?
All I asked for was a bit of loyalty.
Jag begärde bara lite lojalitet.
I only want what I asked for.
Jag vill bara ha det jag bett om.
Say I asked for him personally.
Säg att jag frågade efter honom personligen.
I asked for them this morning!
Jag bad om dem i morse!
That's why I asked for you.
Det var därför jag frågade efter dig.
This isn't exactly the get-out-of-jail-free card that I asked for.
Det är inte det frikort jag begärde.
Nobody answered me when I asked for Dad to be kept alive.
Ingen svarar mig när jag ber om att pappa skulle leva.
I asked for it, really believed in it.
Jag bad om det, verkligen trodde på det.
I asked for a revolver.
Jag frågade efter en revolver.
I asked for your cooperation.
Jag bad om ditt samarbete.
I guess I asked for that.
Jag antar att jag bad om det.
I asked for the best tailor in town.
Jag frågade efter den bästa skräddaren i stan.
I asked for a lawyer.
Jag bad om en advokat.
I asked for a fag.
Jag frågade efter en cigg.

Resultat: 364, Tid: 0.1581

Se även


i asked for help
jag bad om hjälp
i asked for your help
jag bad om din hjälp
i asked for his help
jag bad om hans hjälp
i asked for this meeting
jag bad om det här mötet jag bad om att träffas
i asked for the truth
jag bad om sanningen jag frågade efter sanningen
why i asked for you
därför jag frågade efter dig
so i asked for you
jag bad om dig jag frågade åt dig
i asked for more time
jag bad om mer tid för jag frågade efter mer tid
i asked for this
jag bad om det här "jag har begärt detta för
i asked for no
jag bad om att inte jag krävde det inte jag bad att slippa jag bad om en utan
i asked for something
jag bad om något jag frågade efter något
i asked for some
jag bad om några jag bad om lite jag frågade efter lite
i asked god
jag bad gud

Ord för ord översättning


asked
- bad frågade ställdes uppmanade begärde

S Synonymer till "i asked for"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer