I COME IN PÅ SVENSKA

Översättning av I come in i Svenska

Resultat: 365, Tid: 0.0402

Exempel på att använda I come in i en mening och deras översättningar

Can I come in, or is it still no dogs allowed?
Kan jag komma in, eller är det fortfarande inga hundar tillåtna?
Can I come in?
Kan jag stiga på?
Could I come in, do you think?
Får jag komma in, tror du?
Could I come in,?
Får jag komma in?
May I come in?
Får jag stiga på?
Shall I come in with you?
Ska jag gå in med dig?
Uh, can I come in for a minute?
Får jag komma in en stund?
May I come in?
Får jag gå in?
Um... May I come in?
Får jag stiga på?
Can I come in?
Can I come in?
Får jag stiga på?
Not even I come in, and then it is definitely running.
Inte ens jag kommer in och då är det definitivt kört.
May I come in?
Får jag följa med in?
Can I come in?
Kan jag gå in?
May I come in, Joe?
Får jag komma in, Joe?
May I come in?
Får jag stiga på?
Can I come in, Kari Hämäläinen?
Får jag komma in, Kari... Hämäläinen?
Can I come in and play?
Får jag följa med in och spela?
I come in here and sometimes it's just not a great day.
Ibland kommer jag in och har dåliga dagar.
I come in, guys.
Jag kommer in, killar.
I come in after the hurt.
Jag kommer in efter skadorna.
Can I come in for a minute?
Får jag komma in en stund?
I come in to calibrate the synthesizer for the morning tests.
Jag kom in för att kalibrera synthesizern för morgondagens tester.
Can I come in?
Kan jag stiga på?
Which is where I come in!
Och där kommer jag in!
Shall I come in?
Ska jag följa med in?
Yes, I come in with my son.
Jo. Jag kommer in med min son.
So I come in, and all that happens.
Jag kom in och det enda som hände.
Isobel, may I come in?
Isobel, får jag stiga på?
That's where I come in.
Där kommer jag in.

Resultat: 365, Tid: 0.0402

Ord för ord översättning


come
- kommer följa come "kom kom
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer