I HAVE BEEN AROUND PÅ SVENSKA

Översättning av i have been around i Svenska

Resultat: 20, Tid: 0.0889

Engelsk-svenska ordbok
jag har sett jag har varit runt

Exempel på att använda I Have Been Around i en mening och deras översättningar

I have been around death plenty.
Jag har sett många dö.
Believe me, i have been around enough students to know.
Tro mig, jag har varit runt tillräckligt för studenterna att veta.

I have been around many people who have been shot.
Jag har sett många bli skjutna.
I have been around that trashy behaviour all my life.
Jag har sett sådant beteende hela livet.
I have been around a couple of places.
Jag har varit runt på ett par ställen.
I have been around these old white fuckers all my life.
Jag har sett de där jävla vitingarna hela livet.
I have been around a bit, you know.
Jag har sett lite av varje.
Look, i have been around.
Nej, jag har varit här.
You know, i have been around.
Du vet, jag har erfarenhet.
I have been around for over 1,000 years, willa burrell.
Jag har funnits i mer än tusen år, willa burrell.
I have been around a billion years.
Jag har funnits i en miljard år!
I have been around empire so long, I'm on CP time.
Jag har varit på empire så länge att jag kör på f-tid.
I have been around this block twice now.
Jag har gått varvet runt två gånger nu.
I have been around before.
Jag har varit med förr.
I have been around the world.
Jag har sett hela världen.
I have been around a little, and i have seen guys like you come into the lives of grieving families.
Jag har varit runt lite, och jag har sett killar le du kommer i livet för sörjande familjer.
I have been around cops my whole life and you, my friend, are not a cop.
Jag har varit runt snutar hela livet, och du, min vän, är ingen snut.
Now i have been around the hall while you other participants have been practicing and i can feel the qifield.
Nu har jag varit här runt träningssalen medans ni andra tränat och jag känner av qifältet.
I have been around too long to know better than to expect anything from my heroes other than feet of clay.
Jag är erfaren nog att veta att alla mina hjältar har lerfötter.
If i had been around with van gogh or melville, they would not have had to wait so long for fame.”.
Om jag hade varit runt med van gogh eller melville, skulle de inte ha behövt vänta så länge för berömmelse.“.

Resultat: 20, Tid: 0.0889

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"I have been around" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer