I HAVE BEEN LOOKING FOR PÅ SVENSKA

Översättning av i have been looking for i Svenska

S Synonymer

Resultat: 376, Tid: 0.0669

Exempel på att använda I Have Been Looking For i en mening och deras översättningar

Hank, i have been looking for you in every bar in town.
Hank, jag har letat efter dig i varenda bar.
I have been looking for you all afternoon.
Jag har sökt er hela dagen.
I have been looking for a good match.
Jag har letat efter en bra match.
Ambassador i have been looking for you.
Ambassadör jag har sökt er.

Woodsey, i have been looking for you all day.
Woodsey, jag har letat efter dig hela dagen.
Liz, i have been looking for you.
Jag har letat efter er.
Hey, i have been looking for you.
Bra, jag har sökt dig.
I have been looking for you a long time, agent gibbs.
Jag har letat efter dig länge, agent gibbs.
I have been looking for you, where are you?
Jag har letat efter dig, var är du?
Hello.-Hi. i have been looking for information on santini.
Hejsan, jag har sökt information om santini.
I have been looking for you. How's jackson?
Jag har letat efter dig.
I have been looking for you for 15 years.
Jag har letat efter dig i 15 år.
I have been looking for you high and low.
Jag har letat efter dig högt och lågt.
I have been looking for her for almost 400... 400 years, i know.
Jag har letat efter henne i 400.
I have been looking for you all morning.
Jag har sökt dig hela morgonen.
I have been looking for something for a long time.
Jag har sökt nåt under en lång tid.
I have been looking for this piece of paradise for 30 years.
Jag har letat efter denna del av paradiset i 30 år.
I have been looking for work.
Jag har sökt arbete.
I have been looking for you, minchin.
Jag har letat efter dig, minchin.
Good morning. I have been looking for you all night.
Jag har letat efter dig hela natten.
I have been looking for love... out there.
Jag har sökt kärlek. där ute.
I have been looking for you.
Jag har sökt dig.
I have been looking for you for two years.
Jag har letat efter dig i två år.
I have been looking for amelia for six years.
Jag har letat efter amelia i sex år.
I have been looking for my birth family.- What?!
Jag har sökt min biologiska familj.
I have been looking for answers to certain problems.
Jag har sökt svar på vissa frågor.
I have been looking for you for a very long time.
Jag har letat efter dig under en mycket lång tid.
I have been looking for you, your lifeless bitch.
Jag har sökt dig, livlösa bitch!
I have been looking for you for three years.
Jag har letat efter er i tre år.
I have been looking for you all night.
Jag har letat efter dig hela kvällen.

Resultat: 376, Tid: 0.0669

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer