I REALIZED THAT PÅ SVENSKA

Översättning av I realized that i Svenska

Resultat: 640, Tid: 0.0716

I realized that
jag insåg att jag förstod att märkte jag att jag upptäckte att jag såg att jag kom på att jag inser att jag insett att förstod att

Exempel på att använda I realized that i en mening och deras översättningar

And... I realized that this is all that I know.
Och... jag insåg att detta är allt jag vet.
I realized that it was my destiny to see him.
Jag förstod att det var meningen, jag såg honom.
I realized that my piano teacher lived by playing the piano.
Jag insåg att min pianolärare levde av att spela piano.
I realized that quantum computation could be used to harness the.
Jag insåg att kvantum beräkning skulle kunna användas för att utnyttja.
I realized that maybe there was a connection between them.
Jag kom på att det kanske fanns en koppling mellan dem.
That's before I realized that it was the one summoning me.
Det var innan jag förstod att det var monstret som tillkallade mig.
I realized that I forgot turn off the tap in the bathroom.
Jag kom på att jag glömde stänga av kranen på toaletten.
I realized that maybe the world can't be saved.
Jag insåg att världen kanske inte kan räddas.
I realized that I haven't said it yet, but thank you.
Jag inser att jag inte har sagt det än, men tack.
I realized that poor Jack had also begun to see beneath the surface.
Jag förstod att även den stackars Jack hade börjat genomskåda bolsjevismen.
And I realized that by the time he wakes up, I will probably be dead.
Jag inser att jag förmodligen är död när han vaknar.
My stomach began to churn as I realized that this was serious.
Magen vände sig i mig när jag förstod att det här var på allvar.
Well over the last week, I realized that I... I miss you.
Under den här veckan har jag insett att jag saknar dig.
I was, but I realized that you were kidding.
Men jag insåg att du skämtade.
I realized that what I want is standing right in front of me.
Jag insåg att det jag vill ha står framför mig.
I came here today because I realized that you and I,
Jag kom hit eftersom jag inser att jag är tänd på dig.
I realized that this was a symbolic moment in my life.
Jag förstod att detta var ett stort ögonblick i mitt liv.
I realized that I have a tool for life.
Jag inser att jag har ett verktyg för livet.
I realized that after my cut director and have sent him on YouTube.
Jag insåg att efter min klippa direktör och har skickat honom på YouTube.
I realized that I had the game wrong.
Jag förstod att jag såg på saken fel.
And I realized that I shouldn't be mad at you.
Jag inser att jag inte ska vara arg på dig.
I realized that this was my thing, my expression.
Jag insåg att detta var min grej, mitt uttrycksmedel.
I realized that it would happen.
Jag förstod att det skulle hända.
I realized that this would not work particularly well.
Jag förstod att det säkert inte skulle fungera.
I realized that what we do here... terrifies me.
Jag insåg att vad vi gör här... skrämmer mig.
And I realized that my life is not insignificant.
Och jag insåg att mitt liv inte är obetydligt.
When I realized that we weren't getting anywhere, I left.
När jag förstod att vi inte kom någon vart så åkte jag.
Since I realized that meat was a byproduct of murder.
Sedan jag insåg att kött var en biprodukt av mord.
And I realized that I needed help immediately.
Jag förstod att jag behövde hjälp omedelbart.
This scripture helped me a lot. I realized that I had to decide.
Detta bibelställe hjälpte mig mycket. Jag insåg att jag måste besluta mig.

Resultat: 640, Tid: 0.0716

Se även


i realized that i wanted
jag insåg att jag ville
i realized that i would
jag insåg att jag skulle jag insåg att jag hade
i just realized that i
jag insåg just att jag
i realized that when
jag förstod det när jag insåg det när
i realized that even
jag insåg att även
i realized that it was not
insåg jag att det inte var
realized that i was not
insåg att jag inte var
realized that i was going
förstod att jag skulle
realized that i needed
förstod att jag behövde insåg att jag måste insåg att jag behövde
realized that i never
insåg att jag aldrig
then i realized that it
sen insåg jag att det sedan insåg jag att det insåg jag att det
that was when i realized
det var då jag insåg
i realized how
jag insåg hur
just realized that
insåg just att
i realized why
insåg jag varför
i finally realized
jag äntligen insåg

Ord för ord översättning


realized
- insåg förstod förverkligas realiseras visste

S Synonymer till "i realized that"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer