I REALIZED THAT PÅ SVENSKA

Översättning av "i realized that" i Svenska

S Synonymer

Resultat: 540, Tid: 0.0735

jag insåg att jag förstod att jag märkte att jag upptäckte att jag såg att jag inser att jag insett att

Exempel på att använda "I Realized That" i en mening och deras översättningar

Since i realized that meat was a byproduc.
Sedan jag insåg att kött var en biprodukt av mord.
When i realized that we weren't getting anywh.
När jag förstod att vi inte kom någon vart så åkte jag.
Angela and i realized that he absorbed Cl.
Angela och jag insåg att han övertog claires krafter.
Varsity-- that's the first time i realized that i was a nat.
Det var första gången jag insåg att jag var en naturlig ledare.
That's before i realized that it was the one s.
Det var innan jag förstod att det var monstret som tillkallade mig.
I realized that i have a to.
Jag inser att jag har ett verktyg för livet.
That was the day i realized that I'm stronger.
Det var den dan jag insåg att jag är starkare än jonas.
I realized that i haven't said it yet, b.
Jag inser att jag inte har sagt det än, men tack.
I realized that this would not work partic.
Jag förstod att det säkert inte skulle fungera.
And i realized that by the time he wakes up, i will proba.
Jag inser att jag förmodligen är död när han vaknar.
I realized that this was a symbolic moment.
Jag förstod att detta var ett stort ögonblick i mitt liv.
I knew when i realized that you had.
Jag visste det när jag insåg att du hade ljugit för mig.
And... i realized that this is all.
Och... jag insåg att detta är allt jag vet.
I realized that i had the.
Jag förstod att jag såg på saken fel.
And i realized that i shouldn't be.
Jag inser att jag inte ska vara arg på dig.
And i realized that i needed help.
Jag förstod att jag behövde hjälp omedelbart.
That's when i realized that new friendships were better tha.
Det var då jag insåg att nya vänner är bättre än nya skor.
I realized that i have a t.
Jag inser att jag har ett verktyg för livet.
I realized that i had to do theatre.
Jag insåg att jag måste göra teater av boken.
Last night i realized that.
Jag förstod att jag lurar mig själv.
I realized that maybe the world can.
Jag insåg att världen kanske inte kan räddas.
I realized that it was my destiny.
Jag förstod att det var meningen, jag såg honom.
I realized that poor jack had also begun to see beneath.
Jag förstod att även den stackars jack hade börjat genomskåda bolsjevismen.
Now i realized that they were the gr.
Nu förstod jag, att de voro revolutionens dödgrävare.
And then i realized that i couldn't go on like t.
Och då insåg jag att jag inte kunde fortsätta så här längre.".
I realized that i caused thi.
insåg jag att jag fick det att hända.
But then i realized that I'm not a.
Men sedan insåg jag att jag inte är arg på dig,
But later i realized that wasn't.
Men senare insåg jag att det inte var därför.
When i was in lisbon, i realized that i have been l.
När jag var i lissabon insåg jag att jag hade levt fel.
After some time i realized that all was not righ.
Efter en tid insåg jag att allt inte stod rätt till med otto.

Resultat: 540, Tid: 0.0735

SYNONYMER

S Synonymer till "i realized that"


i noticed that
i found that
i learned that
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer