IF YOU ARE TELLING THE TRUTH PÅ SVENSKA

Översättning av if you are telling the truth i Svenska

Resultat: 32, Tid: 0.0841

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda If You Are Telling The Truth i en mening och deras översättningar

How will i ever know if you're telling the truth?
Hur kan jag veta om du talar sanning?
And we will back you up if you're telling the truth.
Och det gör vi om du talar sanning.
Show us a miracle if you are telling the Truth".
Visa oss ett tecken, om du talar sanning!".
Show us a sign, if you are telling the truth.".
Visa oss ett tecken, om du talar sanning!".
But we might be able to help each other... if you're telling the truth.
Men vi kanske kan hjälpa varandra om du talar sanning.
If you are telling the truth, you will not need that gun.
Om du talar sanning, behöver inte du pistolen.
I will find out if you're telling the truth.
Jag ska ta reda på om du talar sanning.
If you are telling the truth again they lock into a prison.
Om man berättar sanningen igen låser de in en i fängelse.
Hur ska jag veta att det du säger är sant?
If you are telling the truth.
The pharaoh replied,"Bring it, if you are telling the truth.".
Farao sade: "kom då fram med det, om du talar sanning!".
Pharaoh said,"Show it then, if you are telling the truth!".
Farao sade: "kom då fram med det, om du talar sanning!".
Now, if, and this is a big"if', leonard, if you are telling the truth, then someone in that hotel got my money.
Om... och det är ett mycket stort "om", leonard. om du talar sanning finns det nån på hotellet som har mina pengar.
Bring me a book revealed before this or some other vestige of knowledge, if you are telling the truth.
Visa upp en skrift som uppenbarats före denna eller vad som kan ha bevarats av[äldre släktens] kunskap[och som ni stöder er på], om ni talar sanning!".
If you are telling the truth again, they can killing one and burn down your house.
Om man berättar sanningen igen kan de döda en och bränna ner ens hus.
If you're telling the truth, why isn't león dead yet?
Om du talar sanning borde león vara död.
If you're telling the truth... you made it.
Om du talar sanning så klarade du det.
Jag ville kolla om du talade sanning.
Even if you're telling the truth, i didn't approve of the repair.
Även om du säger sanningen godkände jag det inte.
If you're telling the truth, that's checkmate.
Om du talar sanning... är det schack matt.
Felton Securities is. And it's my job to find out if you're telling the truth.
Och jag ska ta reda på om du ljuger.
Yeah, but i won't know till then if you're telling the truth or not.
Men innan dess vet jag inte om du talar sanning eller inte.
Well... if you're telling the truth, she has been, uh, busy.
Väl... om du talar sanning, hon har varit, eh, upptagen.
Look, if you're telling the truth, it proves everything that i was saying about heavy.
Om du talar sanning, så bevisar det allt jag sa om heavy.
If you're telling the truth then your friend is innocent and should go free.
Om du talar sanning så är din vän oskyldig och bör släppas fri.

Resultat: 32, Tid: 0.0841

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"If you are telling the truth" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer