IN THE NEAR FUTURE PÅ SVENSKA

Översättning av in the near future i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1495, Tid: 0.0641

Exempel på att använda In The Near Future i en mening och deras översättningar

3.In the near future nanotechnology will significantly increase the efficiency of solar cells.
Nanoteknik kommer redan inom en snar framtid att ge solceller betydligt högre verkningsgrad.
One day, in the near future, all will become clear.
En dag i en nära framtid kommer allt att bli förklarat.
In the near future transition to emulsions is expected.
Inom en snar framtid förväntas en övergång till emulsioner ske.
An earlier meeting in the near future may be needed on this.
Ett tidigare möte i närtid kan behövas kring detta.

In the near future transition into emulsions is expected.
Inom en snar framtid förväntas en övergång till emulsioner ske.
I don't see myself doing much of that in the near future there, son.
Det kommer inte att hända inom en snar framtid.
The transaction can be expected in the near future, market conditions permitting.
Givet marknadsförutsättningar kan en transaktion förväntas i närtid.
In the near future VR will also purchase new diesel locomotives.
Inom en snar framtid ska också nya diesellok köpas.
The agreement will not be implemented in the near future at national level.
Avtalet kommer inte att genomföras i en nära framtid på den nationella nivån.
We are pleased to present this in the near future via live video.
Vi är glada att presentera detta i en nära framtid via live video.
In the near future, vehicles will interact with other vehicles and their surroundings.
Inom en nära framtid kan de också kommunicera med varandra och omvärlden.
And broadband?-Not in the near future.
This is all in the near future.
Allt detta ligger inom en närma framtid.
Planned changes in the near future we will introduce another.
Planerade ändringar inom snar framtid kommer vi presentera ännnu en.
Ricky bobby, a force to be reckoned with, possibly in the near future.
Ricky bobby, en kraft att räkna med i framtiden.
Well, if you ever need a lawyer in the near future.
Om du behöver en advokat inom en snar framtid...
Probably won't be needing any in the near future.
Jag behöver nog inga i framtiden.
The foundation looks forward to your interest and participation in the near future.".
Stiftelsen ser fram emot ditt intresse och ditt deltagande i en snar framtid".
In the near future earth is dominated by a powerful world government.
Under en snar framtid kommer jorden domineras av en kraftig världsregering.
Growth is still expected to be strong in road transport in the near future.
Vägtransporternas tillväxt förväntas bli hög även i framtiden.
In the near future many other member states are expected to do likewise.
Många andra medlemsstater väntas följa deras exempel inom en nära framtid.
In the near future, the number of member states may almost double.
Inom en snar framtid kommer antalet medlemsstater nästan att fördubblas.
In the near future a computer system called skynet takes over the world.
I framtiden kommer ett datasystem vid namn skynet att ta över världen.
That is what we will contribute in the near future.
Det är vad vi ska bidra med under den närmaste framtiden.
We hope to welcome you back in the near future.
Vi kommer gärna återvända i framtiden.
So this is what we will do in the near future.
Så det är vad vi kommer att göra den närmaste framtiden.
Concerning bernstein, our site will expand in the near future.
Beträffande bernstein kommer denna sajt expandera i framtid.
An updated forecast will be published in the near future.
En uppdaterad prognos kommer att publiceras inom kort.om svenskt obligationsprogram.
In the near future we shall establish the responsibility of presidents.
Under den närmaste framtiden kommer vi att fastställa ansvarighet för presidenterna.
Their number decreases, and it is likely that in the near future they will be the only page in the history of gambling in uzbekistan.
Deras antal minskar, och det är troligt att de inom den närmaste framtiden kommer att bli den enda sidan i spelets historia i usbekistan.

Resultat: 1495, Tid: 0.0641

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer