IN THIS SECTION PÅ SVENSKA

Översättning av in this section i Svenska

S Synonymer

Resultat: 890, Tid: 0.1847

Engelsk-svenska ordbok
i detta avsnitt i denna sektion i denna del i denna avdelning i den här sektionen i den här delen i denna punkt i detta kapitel i huvudgruppen i denna paragraf i det här stycket i den här kategorin

Exempel på att använda In This Section i en mening och deras översättningar

The term'Community' used in this section does not cover ceuta or melilla.
Beteckningen gemenskapen i detta avsnitt omfattar inte ceuta eller melilla.
Material in this section is not officially supported by debian.
Den programvara som listas i denna sektion är inte officiellt stödd av debian.

The term"Community" used in this section shall not cover ceuta and melilla.
Begreppet gemenskapen i detta avsnitt omfattar inte ceuta och melilla.
The term"Community" used in this section shall not cover ceuta and melilla.
Begreppet gemenskapen i detta avsnitt skall inte omfatta ceuta och melilla.
In addition the following information is to be included in this section, if applicable:.
Vidare ska följande information ingå i denna avdelning, om tillämpligt:.
See the following pages in this section for more information.
Se övriga sidor i denna sektion för mer information.
In this section you will find all information about the skanska share.
I denna sektion hittar du all information om skanska-aktien.
There were 13 people working in this section, captain, including yours truly.
Personer arbetade i den här sektionen, inklusive mig.
Clinical experience successful outcome in this section is defined as complete or partial response.
Klinisk utläkning i detta avsnitt definieras som fullständig eller partiell utläkning.
The options in this section allow you to change the rotation of your screen.
Alternativen i den här delen låter dig ändra skärmens rotation.
Clinical experience succesful outcome in this section is defined as complete or partial response.
Klinisk utläkning i detta avsnitt definieras som fullständig eller partiell utläkning.
Prices vary according to the standard and number of beds in this section.
Priserna varierar efter standard och antal bäddar i den här sektionen.
In this section you can find a summary of Wärtsilä's announced orders.
I denna sektion finner ni ett sammandrag över wärtsiläs publicerade beställningar.
Please check the groups in this section carefully.
Vi ber dig kontrollera grupperna i detta kapitel noga.
In this section you can read about all.
I den här sektionen så kan du läsa om dom alla.
Five questions are asked by the commission in this section of the communication.
Kommissionen ställer fem frågor i detta avsnitt av meddelandet.
Ain't anywhere in this section either.
Det finns inte i den här delen heller.
There is only one sentence in this section.
Det är bara en mening i det här stycket.
Your professor was poking around in this section.
Din professor snokade runt i den här delen.
Where relevant, the parameters set out in this section shall be used.
De parametrar som anges i detta avsnitt ska användas när de är relevanta.
In this section, they are all represented.
I detta avsnitt, de är alla representerade.
(Some stills from these videotapes appear later in this section.).
(Några stillbilder från dessa videoupptagningar visas senare i den här delen.).
Read page 1.in this section to review what proportionality is.
Läs sidan 1.under detta avsnitt för att repetera vad en proportionalitet är.
All lots in this section are described in swedish.
Alla objekt i diversesektionen är beskrivna på svenska.
We last saw brooks in this section up ahead.
Senast såg vi brooks i sektionen här framme.
Cinderella barbie in this section you can dress barbie with all.
Cinderella barbie i det här avsnittet kan du klä barbie med alla.
Before going to the exercises, read the other texts in this section.
Läs ännu den övriga texten i avsnittet och övergå först därefter till uppgifterna.
There are no problems known that might belong in this section.
Det finns inga kända problem som skulle kunna höra till det här avsnittet.
In this section you will need to enter psource.
I denna ruta ska du skriva psource.
It's possible there was some sort of isolated power surge in this section.
Det är möjligt att det var en isolerad kraftökning i sektionen.

Resultat: 890, Tid: 0.1847

SE ÄVEN
SYNONYMER

S Synonymer till "in this section"


in this post
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"In this section" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer