IT IS A VERY PÅ SVENSKA

Översättning av it is a very i Svenska

Resultat: 1154, Tid: 0.174

Engelsk-svenska ordbok
det är en mycket det är ett mycket det är en väldigt det är ett väldigt det är en helt den är en mycket är det ett väldigt det är verkligen det ã¤r en mycket den utgör ett mycket den är ett mycket

Exempel på att använda It Is A Very i en mening och deras översättningar

I think it is a very balanced and wise resolution.
Jag anser att det är en mycket välavvägd och klok resolution.
I will have you know, it is a very good tension-reliever.
Jag har gjort du vet, det är en väldigt bra stress lösare.

And need i not to say that it is a very healthy treat.
Och behöver jag inte säga att det är en mycket hälsosam behandla.
It is a very lucrative business indeed.
Det är verkligen en lönsam affär.
It is a very long process.
Det är en mycket lång process.
It is a very popular mexican cheese, from the province of chihuahua,
Det är en väldigt populär mexikansk ost, från chihuahuaprovinsen,
It is a very practical document.
Det är ett mycket praktiskt dokument.
It is a very precise and a compricated pran.
Det är en väldigt precis och komplicerad plan!
It is a very successful, active and dynamic campaign.
Det är en mycket framgångsrik, aktiv och dynamisk kampanj.
Beach with a length of 1007 meters it is a very long beach.
Stranden med en längd på 1007 meter det är en mycket lång stranden.
It is a very special gift for me.
Det är en väldigt speciell gåva för mig.
I think it is a very hard choice.
Jag tycker att det är ett väldigt svårt val.
It is a very good report.
Det är ett mycket bra betänkande.
Well, it is a very interesting concept, isn't it?
Visst är det ett väldigt intressant koncept?
But it is a very interesting proposal anyway.
Men det är ett väldigt intressant förslag.
It is a very good job, sir.
Det är ett mycket bra jobb, sir.
It is a very strange world.
Det är en väldigt underlig värld.
It is a very strong, ambitious and realistic resolution.
Det är en mycket kraftfull, ambitiös och realistisk resolution.
You may charge toward the outside, but it is a very remote distance.
Du kan rusa utåt och det är ett väldigt stort avstånd.
It is a very sunny apartment.
Det är en mycket solig lägenhet.
It is a very traditional society, especially outside kabul.
Det är ett mycket traditionellt samhälle, i synnerhet utanför kabul.
It is a very old troll organization.
Det är en väldigt gammal trollorganisation.
It is a very common name in the area.
Det är ett väldigt vanligt namn här.
It is a very good initiative.
Det är ett mycket bra initiativ.
It is a very important institutional, political and legal point.
Det är en mycket viktig institutionell, politisk och rättslig punkt.
It is a very exciting movie.
Det är en väldigt spännande film.
It is a very difficult compromise for all countries.
Det är en mycket besvärlig kompromiss för alla länder.
It is a very responsible to drive a company of this size.
Det är ett väldigt ansvar att driva ett bolag av den här storleken.
It is a very concrete example of european integration.
Det är ett mycket konkret exempel på europeisk integration.
But it is a very individual question with pros and cons to be discussed.
Det är en väldigt individuell fråga med olika aspekter att diskutera.

Resultat: 1154, Tid: 0.174

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer