IT WAS JUST PÅ SVENSKA

Översättning av it was just i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1722, Tid: 0.1125

Exempel på att använda It Was Just i en mening och deras översättningar

I saw the crash, but it was just a book i read.
Jag såg kraschen, men det var bara en bok jag läste.
It was just a dream, mohinder.
Det var bara en dröm, mohinder.
It was just what i needed.
Det var precis vad jag behövde.
It was just that which made me to accept his offer.
Det var just det som gjorde att jag till sist svarade ja.

Oh, it was just the one woman.
Åh, det var bara en kvinna.
It was just after that.
Det var precis efter det.
It was just michonne and spencer.
Det var bara michonne och spencer.
It was just the type of disaster ward had foreseen.
Det var just den typen av katastrof som ward hade förutspått.
It was just after 9 pm when you brought the paper to the flat?
det var strax efter nio gick ni upp med tidningen?

It was just like you said.
Det var precis som du sa.
It was just you and joaquin.
Det var bara du och joaquin.
And it was just before i tried to kill myself.
Det var precis innan jag försökte begå självmord.
It was just wrong.
Ja, det blev bara fel.
It was just after Zoe's husband arrived.
Det var strax efter zoes make anlände.
It doesn't mean anything necessarily, okay. it was just... really nice.
Jag menade ingenting särskilt, det var bara... riktigt trevligt.
It was just a bit much.
Det blev bara lite mycket.
It was just before dawn.
Det var strax före gryningen.
It was just for the night.
Det var bara för en natt.
It was just 23 months ago.
Det var precis 23 månader sen.
It was just... it was too much.
Det blev bara för mycket!
It was just a prototype.
Det var bara en prototyp.
It was just... it was an argument.
Det var bara... en dispyt.
It was just as we pe-spected.
Det var precis som vi simtänkte. Misstank?
So it was just about numbers for you?
det handlade bara om siffror för dig?
It was just after midnight when the first torch went out.
Det var strax efter midnatt när den första facklan slocknade.
It was just... total and complete control at any price.
Det var bara... total och fullständig kontroll till varje pris.
It was just lunch, and you know she doesn't eat wheat.
Det var bara lunch och du vet att hon inte äter vete.
It was just the total opposite.
Det var precis totalt tvärtom.
It was just after my ninth birthday.
Det var strax efter att jag fyllt nio år.
It was just these quotations.
Det blev bara de här citaten.

Resultat: 1722, Tid: 0.1125

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "it was just"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer