IT WAS NOT PÅ SVENSKA

Översättning av it was not i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6035, Tid: 0.1109

Exempel på att använda It Was Not i en mening och deras översättningar

But it was not me, maybe it was harriet.
Men det var inte jag,det kanske var harriet.
It wasn't always like this.
Men det har inte alltid varit så här.
But it was not what i meant.
Men det var inte det jag menade.
And it was not you marcus.
Och det var inte du, marcus.

But it was not quite as i had imagined.
Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig.
But it wasn't always him.
Men det har inte alltid varit han.
But it wasn't always this way.
Men det har inte alltid varit så.
But it was not light.
Men det blev inte ljus.
It was not a confrontation.
Det var inte en konfrontation.

But, it wasn't really about you.
Men det handlade inte om dig, utan om mig.
It wasn't always like this.
Det har inte alltid varit så här.
It wasn't a date.
Det var ingen träff!
It was not England's war.
Det var inte englands krig.
But it wasn't about you.
Men det handlade inte om dig.
But i did meet miss fisher, and it wasn't me.
Jag träffade miss fisher och det blev inte jag.
Yeah, but it wasn't about you.
Ja, men det handlade inte om dig.
It wasn't always that way.
Det har inte alltid varit så.
It was not the real olle.
Det var inte den riktige olle.
So it was not very good?
Det blev inte så bra, va?
Wait. It wasn't a ding dong.
Det var ingen ding dong.
Guess it wasn't a sniper.
Det var ingen krypskytt.
And it was not too shabby.
Och den var inte direkt skabbig.
It was not the word.
Det blev inte ordet.
However, it was not only that.
Men det handlade inte bara om det.
But it wasn't always so!
Det har inte alltid varit så!
It was not a compliment.
Det var inte en komplimang.
So you realize in the end that it was not only my fault.
Jaså,du inser i alla fall att det är inte bara mitt fel!
It was not designed for the entire partnership of my law firm.
Det har inte byggts för hela min advokatfirma.

Resultat: 6035, Tid: 0.1109

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "it was not"


not the responsibility
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer