KIND OF FILE PÅ SVENSKA

Översättning av kind of file i Svenska

Resultat: 4658, Tid: 0.2771

Engelsk-svenska ordbok
slags fil

Exempel på att använda Kind Of File i en mening och deras översättningar

Before you can open a BOK file, you will need to figure out what kind of file the BOK file extension refers to.
Innan du kan öppna en BOK fil, måste du ta reda på vilken slags fil BOK filändelsen refererar till.
Before you can open a DOL file, you will need to figure out what kind of file the DOL file extension refers to.
Innan du kan öppna en DOL fil, måste du ta reda på vilken slags fil DOL filändelsen refererar till.

Before you can open a FAZ file, you will need to figure out what kind of file the FAZ file extension refers to.
Innan du kan öppna en FAZ fil, måste du ta reda på vilken slags fil FAZ filändelsen refererar till.
Before you can open a GAF file, you will need to figure out what kind of file the GAF file extension refers to.
Innan du kan öppna en GAF fil, måste du ta reda på vilken slags fil GAF filändelsen refererar till.
Before you can open a HAK file, you will need to figure out what kind of file the HAK file extension refers to.
Innan du kan öppna en HAK fil, måste du ta reda på vilken slags fil HAK filändelsen refererar till.
Before you can open a HUS file, you will need to figure out what kind of file the HUS file extension refers to.
Innan du kan öppna en HUS fil, måste du ta reda på vilken slags fil HUS filändelsen refererar till.
Before you can open a MED file, you will need to figure out what kind of file the MED file extension refers to.
Innan du kan öppna en MED fil, måste du ta reda på vilken slags fil MED filändelsen refererar till.
Before you can open a UPP file, you will need to figure out what kind of file the UPP file extension refers to.
Innan du kan öppna en UPP fil, måste du ta reda på vilken slags fil UPP filändelsen refererar till.
Before you can open a TAL file, you will need to figure out what kind of file the TAL file extension refers to.
Innan du kan öppna en TAL fil, måste du ta reda på vilken slags fil TAL filändelsen refererar till.
Before you can open a VAL file, you will need to figure out what kind of file the VAL file extension refers to.
Innan du kan öppna en VAL fil, måste du ta reda på vilken slags fil VAL filändelsen refererar till.
Before you can open a BXI file, you will need to figure out what kind of file the BXI file extension refers to.
Innan du kan öppna en MAN fil, måste du ta reda på vilken slags fil MAN filändelsen refererar till.
Before you can open a E_E file, you will need to figure out what kind of file the E_E file extension refers to.
Innan du kan öppna en E_E fil, måste du ta reda på vilken slags fil E_E filändelsen refererar till.
Before you can open a EDG file, you will need to figure out what kind of file the EDG file extension refers to.
Innan du kan öppna en EDG fil, måste du ta reda på vilken slags fil EDG filändelsen refererar till.
Before you can open a R1A file, you will need to figure out what kind of file the R1A file extension refers to.
Innan du kan öppna en DANCE fil, måste du ta reda på vilken slags fil DANCE filändelsen refererar till.
Before you can open a ALD file, you will need to figure out what kind of file the ALD file extension refers to.
Innan du kan öppna en ALD fil, måste du ta reda på vilken slags fil ALD filändelsen refererar till.
Before you can open a WSAVE file, you will need to figure out what kind of file the WSAVE file extension refers to.
Innan du kan öppna en GAMES fil, måste du ta reda på vilken slags fil GAMES filändelsen refererar till.
Before you can open a BUFR file, you will need to figure out what kind of file the BUFR file extension refers to.
Innan du kan öppna en ABF fil, måste du ta reda på vilken slags fil ABF filändelsen refererar till.
Before you can open a FWK file, you will need to figure out what kind of file the FWK file extension refers to.
Innan du kan öppna en ALF fil, måste du ta reda på vilken slags fil ALF filändelsen refererar till.
Before you can open a QSG file, you will need to figure out what kind of file the QSG file extension refers to.
Innan du kan öppna en CAS fil, måste du ta reda på vilken slags fil CAS filändelsen refererar till.
Before you can open a XMO file, you will need to figure out what kind of file the XMO file extension refers to.
Innan du kan öppna en SKL fil, måste du ta reda på vilken slags fil SKL filändelsen refererar till.
Although & kdiff3; will analyse any kind of file the result will probably not be very satisfactory for you.
Även om& kdiff3; kan analysera alla sorters filer, är resultatet troligen inte särskilt tillfredsställande för dig.
It's possible to import from any kind of file through the exchange format CSV, used widely by all home and professional software, including common office suites.
Det är möjligt att importera från alla sorts filer genom utbytesformatet CSV, som används både av vanliga och professionella mjukvaror, inklusive flera stora kontorssviter.
replaced their regular homepages and search providers when they have tried to download some kind of file from P2P websites.
sin ordinarie hemsidor och sök leverantörer när de har försökt att ladda ner vissa typer av filer från P2P webbplatser.
This again works for different kind of files.
Denna gång fungerar för olika typer av filer.
Fileviewpro lets you open all kinds of files- videos, music, photos, documents, and much more.
Fileviewpro låter dig öppna alla typer av filer- video, musik, foton, dokument och mycket mer.
Unlimited everything on the other hand is a new top of the line plan that gives you unlimited storage for all kinds of files for $59.
Obegränsad allt på andra sidan är en ny top of the line plan som ger dig obegränsad lagring för alla typer av filer för $59.
The intuitive user interface with drag and drop support allows you to add all kinds of files to your cds and dvds.
Det intuitiva användargränssnittet med dra-och släpp-stöd gör att du kan lägga till alla typer av filer till dina CD och DVD.
What kind of files go together? segregation of file type makes batch processing easier.
Vilka olika filer passar ihop? att dela upp enligt filtyp gör det enklare att utföra bakgrundsbehandling.
Excoconf is a standalone document handling tool for version handling and configuration control of all kinds of files.
Excoconf är ett fristående dokumenthanteringsverktyg för versionshantering och konfigurationsstyrning av alla slags filer.
productivity suites and rely exclusively on g suite to create different kinds of files, including text documents, spreadsheets and presentations.
produktivitetsprogram och enbart använda sig av g suite för att skapa olika typer av filer, däribland textdokument, kalkylark och presentationer.

Resultat: 4658, Tid: 0.2771

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer