MAYBE WE SHOULD PÅ SVENSKA

Översättning av maybe we should i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1865, Tid: 0.0809

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Maybe We Should i en mening och deras översättningar

Maybe we should call the producers.
Vi kanske ska ringa producenterna.
That maybe we should have a strategy now, you know?
Att vi kanske borde ha en strategi nu, du vet?
Maybe we should take this to a lab.
Vi kanske ska ta dem till ett labb?- ett labb?
General, maybe we should consider using the stargate as a strategic weapons platform.
General, vi borde nog överväga att använda stargate som ett vapen.
Maybe we should read the instructions.
Vi kanske borde läsa instruktionerna.
Maybe we should sit down and talk about this.
Vi borde nog sätta oss ner och prata om det.
I mean, maybe we should take a break.
Jag menar, vi kanske borde ta en paus.
Maybe we should try one of these tunnels.
Vi kanske ska prova en av dessa tunnlar.
Maybe we should all go together.
Kan vi inte följas åt?
Maybe we should all go up for a look at the thermals.
Kan vi inte gå upp med ett plan ach titta på termiken?
No, maybe we should consider it.
Nej, vi kanske skulle överväga det.
Maybe we should talk.
Vi borde nog prata.
Maybe we should take turns leading a prayer circle.
Vi kanske ska turas om att leda bönecirkeln?
Maybe we should do a treatment.
Vi kanske borde göra ett treatment.
Maybe we should move on to dessert.
Vi kanske ska gå vidare till dessert.
Maybe we should buy out lucky larry.
Vi kanske skulle köpa lucky larry.
Maybe... maybe we should take another vote.
Kanske... kanske vi skulle rösta igen.
Maybe we should learn a grown-up dance for san francisco.
Vi kanske borde lära oss vuxendans innan vi kommer till san francisco.
Maybe we should just hit the time capsule and go home.
Kan vi inte bara ta tidskapseln? var inte en idiot.
Maybe we should call sean and get to the bottom of it.
Vi kanske ska ringa sean och gå till botten med det.
You know, maybe we shouldn't do this.
Vet du, kanske vi skulle göra det.
Well, maybe we should split up.
Tja, vi kanske bör dela upp oss.
We were thinking maybe we should wait until after the wedding.
Vi tänkte att vi kanske skulle vänta tills efter bröllopet.
Maybe we should call a doctor.
Vi kanske borde ringa en läkare.
Maybe we should just eat the refrigerator.
Kan vi inte bara äta upp kylskåpet?
Maybe we should try for another take.
Vi kanske bör försöka en annan ta.
Maybe we should take a break.
Vi bör kanske ta en paus.
Then maybe we should resort to more direct methods.
kanske vi skulle gå till mer direkta metoder.
Einar, maybe we should have some coffee and wake up.
Einar, vi kanske skulle ta och dricka litet kaffe och pigga upp oss?

Resultat: 1865, Tid: 0.0809

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

"Maybe we should" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer