NO ONE CAN PÅ SVENSKA

Översättning av no one can i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1358, Tid: 0.0798

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda No One Can i en mening och deras översättningar

No one can, it's christmas.
Ingen kan för att det är jul.
But... no one can know you're bringing them in.
Men ingen får veta att ni tar dit dem.
I know no one can open their files,
Jag vet att ingen kan öppna sina filer.
I'm sure you understand no one can know where Scylla's going.
Ni förstår säkert att ingen får veta vart scylla ska.
No one can look you in the eye, bill.
Ingen kan se dig i ögonen, bill.
Because no one can know.
Därför att inget kan veta.
No one can know who you are.
Ingen får veta vem du är.
You told me no one can adopt me.
Du sa till mig att ingen kunde adoptera mig.
No one can give you an alibi?
inget kan styrka vad du gjorde under kvällen? . Nej.
No one can say you aren't what you are... john.
Ingen kan säga att du inte är det du är, john.
That they can take whatever they want and no one can stop them.
Att de kan ta vad de vill och att inget kan hindra dem.
No one can open that door without the key.
Ingen kan öppna dörren utan nyckeln.
No one can be sentenced to death or tortured.
Ingen får dömas till döden eller torteras.
No one can know that we're here.
Ingen får veta att vi är här.
No one can trust cagliostori.
Ingen kan lita på cagliostori.
No one can know, rudy.
Ingen får veta, rudy.
No one can survive four years sealed in a vault.
Ingen kan överleva fyra år förseglad i ett valv.
No one can leave until we figure this out.
Ingen får lämna tills vi löser det här.- löser vad?
No one can be ready for the rest of it.
Ingen kan vara redo för resten av det.
No one can help you, mother.
Ingen kan hjälpa dig, mor.
No one can know i am gone.
Ingen får veta att jag är borta.
No one can help you, Benjamin!
Ingen kan hjälpa dig, benjamin.
No one can know. It's a surprise.- piece of shit.
Ingen får veta, för det är en överraskning.
No one can say that's not a good reason.
Ingen kan säga att det inte är ett bra skäl.
No one can know you're here.
Ingen får veta att du är här.
How important is this rule that no one can leave the village?
Hur viktig är regeln att ingen får lämna byn?
No one can know that you have seen me.
Ingen kan veta att du har sett mig.
No one can help you now, lisa.
Ingen kan hjälpa dig nu, lisa.
No one can know we met.
Ingen får veta att vi träffats.
No one can know about this.
Ingen får veta om det här.

Resultat: 1358, Tid: 0.0798

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "no one can"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer