ONE OF THE FOLLOWING PÅ SVENSKA

Översättning av one of the following i Svenska

Resultat: 1675, Tid: 0.045

Engelsk-svenska ordbok
ett av följande något av följande någon av följande en av följande ha en av följande en av nedanstående något av nedanstående ska ett av följande någon av nedanstående

Exempel på att använda One Of The Following i en mening och deras översättningar

Please select one of the following certificates:.
Välj ett av följande certifikat:.
It shall be subjected to one of the following testing programmes:.
De ska ha genomgått något av följande testprogram:.

At least one of the following four systemic symptoms:.
Minst ett av följande fyra systemiska symtom:.
Licences shall carry one of the following entries in box 22:.
Licensen skall i fält 22 ha en av följande angivelser:.
With reference to one of the following geographical areas:.
Med hänvisning till något av följande geografiska områden:.
Two anchorages may be provided if one of the following conditions is fulfilled:.
Två förankringar får finnas om ett av följande villkor är uppfyllt:.
Select one of the following alternatives for more information.
Välj något av nedanstående alternativ för att få mer information.
Administrative penalties shall take one of the following forms, or both:.
Administrativa påföljder skall ha en av följande former, eller båda:.
The potatoes fulfil one of the following requirements:.
Potatisen ska uppfylla ett av följande krav:.
Turn on narrator by doing one of the following on your phone:.
Aktivera skärmläsaren genom att göra något av följande på telefonen:.
Certificates issued retrospectively shall be endorsed with one of the following phrases:.
Certifikat som utfärdas i efterhand skall ha en av följande påskrifter:.
They meet one of the following conditions:.
De uppfyller ett av följande villkor:.
Insert one of the following texts between inverted commas here:.
Här ska ett av följande textstycken infogas mellan citattecknen:.
Stop using when one of the following symptoms occurs:.
Sluta använda något av följande när symptomen inträffar:.
All delays shall be attributable to one of the following delay classes and sub-classes:.
Alla förseningar ska hänföras till någon av följande klasser och underklasser:.
EUR.1 movement certificates issued retrospectively shall be endorsed with one of the following phrases:.
Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall ha en av följande påskrifter:.
The aided investment must fulfil one of the following two conditions:.
Den stödbeviljade investeringen ska uppfylla ett av följande två villkor:.
Supplemented by one of the following traditional terms:.
Åtföljda av något av följande traditionella uttryck:.
The measurement uncertainty may be taken into account according to one of the following approaches:.
Mätosäkerheten kan beaktas enligt någon av följande metoder:.
Tell your doctor if you have one of the following conditions:.
Tala om för läkaren om du har något av följande tillstånd:.
Poultrymeat shall be marketed in one of the following conditions:.
Fjäderfäkött skall saluföras i ett av följande tillstånd.
The competent authority shall choose one of the following means of marking the animals:.
De behöriga myndigheterna skall välja en av följande metoder för märkning:.
One of the following geographical areas:.
Ett av följande geografiska områden:.
The product is provided in one of the following configurations:.
Produkten tillhandahålls i en av följande konfigurationer:.
The insured person belongs to one of the following categories:.
Den försäkrade tillhör någon av följande kategorier:.
New vehicle' a vehicle meeting one of the following conditions:.
Nytt fordon: ett fordon som uppfyller ett av följande villkor:.
This function requires that you have one of the following versions of SharePoint:.
Denna funktion kräver att du har någon av följande versioner av SharePoint:.
Each hand will result in one of the following events for the player:.
Varje hand kommer resultera i en av följande händelser för spelaren:.
The type designation may be followed, as appropriate, by one of the following indications:.
Typbeteckningen får åtföljas av en av följande uppgifter:.
Select one of the following product pages:.
Välj någon av följande produktsidor:.

Resultat: 1675, Tid: 0.045

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"One of the following" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer