PUT US IN REVIEW PÅ SVENSKA

Översättning av put us in review i Svenska

Resultat: 6214839, Tid: 0.1213

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Put Us In Review i en mening och deras översättningar

Unfortunately, manischewitz has put us in review.
Olyckligtvis manischewitz har satt oss i recension.
I don't find it convenient at all, but you put us in review, and now i have to go with the other client.
Jag tycker inte att det är lägligt alls, men du har satt oss under granskning och nu måste jag ta en annan klient.
The problem is mike formally put us in review.
Problemet är mike formellt har satt oss under granskning.
Apparently they're putting us in review.
But you made him. You put us in danger.
Han visste att det var farligt, men du försatte oss i fara.
You put us in his care.
Du placerade oss i hans vård.
You put us in cages!
Du satte oss i burar!
You put us in the championship!
Du fick in oss i mästerskapet!
Put us in a deep sleep.
Att försätta oss i djup sömn.
You put us in danger.
He put us in this shit.
Han satte oss i den här skiten.
They put us in lines.
Dom ställde oss på linjer.
They put us in charge.
De sätter oss i avgift.
They will put us in jail.
hamnar vi i fängelse!
You put us in the raft.
Du satte oss i flotten.
Put us in the air.
Få upp oss i luften.
They put us in the crossfire.
De har oss i en korseld.
You put us in here.
Du tog hit oss.
Let's just put in -10 in for x.
Vi sätter bara in -10 istället för x.
Gonna put us all in danger.
Den kommer sätta oss i fara.
They put us all in delta.
De försänkte oss i deltasömn.
So put cisserus us in work.
sätter cisserus oss i arbete.
You put us both in danger.
Du satte oss båda i fara.
You put us all in danger.
Du utsatte oss alla för fara.
Let's put this in context.
Vi sätter det i ett sammanhang.
Put us right in their path.
Lägg oss i deras väg.
Let's put it in here.
Vi lägger den här inne.
Vi kan lägga i honom nu.
Let's put popcorn in it.
Vi blandar i popcorn!

Resultat: 6214839, Tid: 0.1213

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer