SHOULD NOT BE USED PÅ SVENSKA

Översättning av should not be used i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1738, Tid: 0.1347

ska inte användas (671) bör inte användas (356) skall inte användas (237) bör ej användas (32) ska inte ges (30)

Exempel på att använda Should Not Be Used i en mening och deras översättningar

Rosiglitazone should not be used during pregnancy.
Rosiglitazon ska inte användas under graviditet.
Januvia should not be used during breast-feeding.
Januvia bör inte användas under amning.
ADROVANCE should not be used during pregnancy.
ADROVANCE ska inte användas under graviditet.
Panretin gel should not be used concurrently with products containing DEET.
Panretin gel ska inte användas samtidigt med produkter som innehåller DEET.

Fasturtec should not be used during pregnancy or in breast- feeding women.
Fasturtec bör ej användas under graviditet eller amning.
Kuvan should not be used during breast-feeding.
Kuvan bör inte användas under amning.
Angiox should not be used in patients with severe kidney problems.
Angiox ska inte ges till patienter med allvarliga njurproblem.
Canagliflozin should not be used during pregnancy.
Kanagliflozin ska inte användas under graviditet.
Rotigotine should not be used during pregnancy.
Rotigotin bör inte användas under graviditet.
This vaccine should not be used in newborns, adolescents or adults.
Detta vaccin bör ej användas till nyfödda, ungdomar eller vuxna.
Tasmar should not be used in children as there are no data available.
Tasmar bör ej användas på barn då inga data finns tillgängliga.
Eperzan should not be used for treatment of diabetic ketoacidosis.
Eperzan ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos.
Neurobloc should not be used during pregnancy unless clearly necessary.
Neurobloc får inte användas under graviditet om så inte är absolut nödvändigt.
Bondronat should not be used in children.
Bondronat ska inte ges till barn.
Axitinib should not be used during breast-feeding.
Axitinib bör inte användas under amning.
It should not be used in women are breast-feeding.
Det ska inte ges till kvinnor som ammar.
Cabazitaxel should not be used during breast-feeding.
Cabazitaxel bör inte användas under amning.
Suboxone should not be used during pregnancy.
Suboxone ska inte användas under graviditet.
This vaccine should not be used in newborns, adolescents or adults.
Detta vaccin skall ej användas till nyfödda, ungdomar eller vuxna.
Ketek should not be used during and 2 weeks after treatment with CYP3A4 inducers.
Ketek bör ej användas under och två veckor efter behandling med cyp3a4-inducerare.
Bindren should not be used in children and adolescents.
Bindren får inte användas på barn och ungdomar.
Tandemact should not be used in patients with hepatic impairmentsee section 4.
Tandemact skall ej användas till patienter med nedsatt leverfunktionse avsnitt 4.
Ikervis should not be used if you are pregnant.
IKERVIS ska inte användas om du är gravid.
Febuxostat should not be used during pregnancy.
Febuxostat skall inte användas under graviditet.
Canagliflozin should not be used during breast-feeding.
Kanagliflozin bör inte användas under amning.
Ferriprox should not be used in women who are pregnant or breast-feeding.
Ferriprox ska inte ges till kvinnor som är gravida eller ammar.
Should not be used of children under 7 years.
Bör ej användas av barn under 7 år.
Equisolon should not be used in mares producing milk for human consumption.
Equisolon får inte användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.
IMBRUVICA should not be used during pregnancy.
IMBRUVICA ska inte användas under graviditet.
Bondenza should not be used during pregnancy.
Bondenza skall inte användas under graviditet.

Resultat: 1738, Tid: 0.1347

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer