SO THAT WE CAN PÅ SVENSKA

Översättning av so that we can i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3895, Tid: 0.0813

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda So That We Can i en mening och deras översättningar

So that we can be together.
Så att vi kan vara tillsammans.
Just open the door so that we can talk to you.
Öppna dörren då, så att vi får prata med dig.
Please contact us so that we can start planning and organizing with you!
Vänligen kontakta oss så att vi kan börja planera och organisera med dig!
So that we can live.
Made, so that we can focus and adjust the services and.
Gjort, så att vi kan fokusera och justera tjänster och.
Put things back together again so that we can move forward.
Jag sa att jag skulle reparera skadan så att vi kunde fortsätta.
So that we can learn how to unsummon everything else.
Så att vi får veta hur vi manar bort allt annat.
So that we can end this war.
Så att vi kan avsluta detta krig.
There has to be a little terrace so that we can have breakfast alone.
Det måste finnas en terrass så vi kan äta frukost ensamma.
Pick up the pace so that we can catch them before they leave.
Snabba på, så vi kan ta dem innan de fortsätter.
Well, get dressed so that we can make some easy money.
Klä på dig, så vi kan tjäna pengar.
Move the ship out ofthe asteroid field... so that we can send a clear transmission.
Gå ur asteroidbältet så vi kan sända utan störningar.
I have done something so that we can be together.
Jag har gjort något så vi kan vara tillsammans.
I brought you up here so that we can talk like gentlemen.
Lobbyn larmade mig. Jag tog er hit så vi kan talas vid som gentlemän.
So that we can spend more time together.
Så vi kan vara mer med varandra.
Contact us so that we can investigate the matter.
Kontakta oss, så kan vi utreda ärendet.
Please book an appointment so that we can be prepared for your visit.
Boka gärna en tid så vi kan vara förberedda inför ditt besök.
So that we can demolish them to make room for the van horne gateway.
Så vi kan riva dem och göra plats för van horne porten.
Let's stretch our vocal chords, so that we can last all night.
Nu värmer vi upp våra stämband så vi orkar hela kvällen.
What you see is a projection of my body, so that we can communicate.
Du ser en projektion av min kropp så vi kan kommunicera.
So that we can walk away... feeling absolved.
Så att vi kan åka hem med rena samveten".
Dad, guess what? i got all your stuff packed up so that we can.
Jag har packat dina grejor så vi kan...
You stage a breakdown in the middle of the desert so that we can talk?
Iscensatte du ett motorstopp i öknen, så vi kunde prata?
So that we can live with ourselves.
Så att vi orkar leva med oss själva.
Please click' confirm order', so that we can process your order!
Vänligen klicka' bekräfta beställning', så vi kan behandla beställningen!
Join the uppsala university alumni network so that we can stay in touch.
Gå med i uppsala universitets alumnnätverk så vi kan hålla kontakten.
Could we have some clarification from the quaestors so that we can have a members bar?
Kan vi få något klargörande från kvestorerna, så att vi kan ha en bar för ledamöterna?
The EU' s future lies in coordinating foreign policy so that we can prevent armed conflicts.
Eu:s framtid ligger i att samordna utrikespolitiken så att vi kan förebygga väpnade konflikter.
We desperately need the promised mid-term review of the budget so that we can be clear about how we can finance new needs.
Vi är i desperat behov av den utlovade halvtidsöversynen av budgeten så att vi får klart för oss hur vi kan finansiera de nya behoven.
I recommend that you suggest to herman van rompuy that he comes to meet the groups in this house, so that we can find out more about him.
Jag rekommenderar att ni ber herman van rompuy att komma hit för att träffa parlamentets grupper, så att vi får veta mer om honom.

Resultat: 3895, Tid: 0.0813

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer