SO THAT YOU CAN PÅ SVENSKA

Översättning av so that you can i Svenska

S Synonymer

Resultat: 805, Tid: 0.1216

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda So That You Can i en mening och deras översättningar

Mediago converts media files so that you can use them on your phone.
Mediago konverterar mediefiler så att du kan använda dem på telefonen.
Hold the pre-filled pen so that you can see the inspection window.
Håll den förfyllda pennan så att du kan se inspektionsfönstret.
Official CD releases are signed so that you can verify they are authentic.
Officiella cd-utgåvor är signerade så att du kan kontrollera att de är äkta.
So that you can run back to the general with it?
Så att du kan springa tillbaka till generalen med det?
So that you can find the boy.
Så att du kan hitta pojken.
So that you can get"jacked," you said?
Så att du kan få "jacked," sa du?
See prices their websites. I can help to order web hosting so that you can properly set up.
Jag kan hjälpa till att beställa webbhotell så att du kan ställa upp.
So that you can save your son? yes.
Så att du kan rädda din son?
So that you can take your tramp out for chocolate cake?
Så att du kunde gå ut med den där?
So that you can see the depth of my devotion.
Så att du kunde se djupet av min tillgivenhet.
I'm gonna step closer so that you can hear me better.
Jag kommer närmare så du kan höra mig bättre.
Perhaps you have a helicopter, so that you can look after him.
Ni kanske har en helikopter så att ni kan leta efter honom.
Cleansing oneself so that you can interact with people.
Rena sig så att man kan samverka med andra.
To free yourself... so that you can get on with your life.
För att göra dig själv fri... sâ du kan gâ vidare med ditt liv.
Here's my incident report so that you can start a formal investigation.
Här är min tillbudsrapport så du kan starta en formell utredning.
I explain this principle so that you can understand it.
Jag förklarar denna princip så att ni kan förstå den.
Some wobblers have adjustable spoon so that you can choose the depth itself.
Vissa wobblers har ställbar sked så att man kan välja djupet själv.
At the entrance is so that you can take a map of the cemetary.
Vid ingången finns så att man kan ta en karta över begravningsplatsen.
So that you can keep your house?
Så du kan behålla huset?
So that you can get from one side of the boat to the other.
Så att man kan komma från ena sidan till den andra.
Why? so that you can be with and making out? i guess not.
Så ni kan rida in i solnedgången och sen gnugga skrev?
So that you can thwart my plans?
Så att ni kan stäcka mina planer?
So that you can roast things more adequately.
Så, därför kan man steka saker bättre.
So that you can help me test everyone else?
Så du kan hjälpa mig testa de andra.
So that you can buy your daily bread... if you know what i mean.
Så att man kan köpa sitt dagliga bröd...om man säger.
So that you can hook up and ditch me after 5 seconds?
Så du kan sticka efter fem sekunder.
So that you can be a great man, too.
Så du också kan bli en stor man.
So that you can respect me.
Så du kan känna respekt för mig.
But you will also need to remain vigilant, so that you can.
Men du måste också vara vaksam så att du kan...
So that you can distinguish lies from facts.
Så att du kan skilja lögner från fakta.

Resultat: 805, Tid: 0.1216

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer