SO YOU CAN PÅ SVENSKA

Översättning av so you can i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4404, Tid: 0.4101

så du kan (1658) du kan alltså (27) så du får (23) s㥠du kan (11) då kan du (13)

Exempel på att använda So You Can i en mening och deras översättningar

So you can sing with the choir in the finals in los angeles.
Så du kan sjunga med kören i finalen i los angeles.
Enjoy our family, so you can enjoy your family.
Njut av vår familj, så du kan njuta av din familj.
So you can picture me at some art school?
Men du kan alltså se mig på en sån där konstskola?
Catch the monster, so you can go home.
Fånga monstret så du får sova.

Lotto- lottery, so you can become a millionaire!
Lotto- lotteri, så du kan bli miljonär!
So you can be posted to any EU country.
Du kan alltså bli utstationerad till ett annat eu-land.
So you can enjoy the waters, wherever in finland you may be.
Du kan alltså njuta av vattnen var du än är i finland.
Receive new message notifications so you can respond right away.
Få aviseringar om nya meddelanden, s㥠du kan svara direkt.
Save an image to permanent storage so you can always have it.
Spara en bild till permanent lagring så du kan alltid få det.
Rickard away so you can fix it.
Rickard är borta så du får fixa det.
So you can pass our story on when i am no longer.
Då kan du berätta vidare när jag inte finns längre.
Dylan took your room, so you can bunk with him.
Dylan tog ditt rum, så du får slagga med honom.
So you can go back and report to Kenneth?
Så du kan gå tillbaka och rapportera till Kenneth?
So you can almost see it. OK?
Då kan du nästan se det.
So you can win the game?
Så du kan vinna spelet?
She does not speak english so you can maybe learn polish.
Hon pratar inte engelska så du får kanske lära dig polska.
So you can daywalk, too, huh?- yeah.
Så du kan vara ute på dagarna också?
I saved your life so you can become my tool.
Jag räddade ditt liv, så du kunde bli mitt redskap.
So you can pay the ferry.
Så du kan betala färjan.
Why? so you can write me a role in a story where i get it?
Så du kan skriva en ny roll?
So you can not understand how it feels.
Då kan du inte förstå hur det känns.
He's going to speak, so you can stop jabbering.
Han ska prata, så du får sluta tjattra.
So you can't hope to benefit from the marriage?
Så du kan inte tjäna något på äktenskapet?
I took away her phone. - Smart. So you can check out all her Snapchats, Tumblr,
Då kan du kolla snapchat, tumblr, tinder, grinder.
Getting homeland security to snatch me so you can stage a fake rescue?
Förmå homeland security att gripa mig så du kunde iscensätta en falsk fritagning?
So you can pretend you're interested?
Så du kan låtsas vara intresserad?
But it's for shit, so you can call me millie. Mildred?
Men det är fult, så du får kalla mig millie.
Right, so you can match any receipt with an item that's been purchased?
Så du kan matcha det mot ett kvitto?
So you can read latin, mariah Mundi?
Så du kan läsa latin, mariah Mundi?
So you can help the others with their suicide notes.
Då kan du hjälpa de andra med självmordsbreven.

Resultat: 4404, Tid: 0.4101

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer