ALFABETISK SÖKNING

TB

tbilisi tbilsi tbilisis
tba
TBA
tbs
msk tbs

TC

tcp
TCP TCP/ TCP) TCP-
tcm
TCM TKM)
TCA TSA tca:er
tce
tke
tch
TCH
tcf
TCF

TD

tdc
TDC
tds
tds


TF

tfs
TFS

TG


TL

tls
TLS tumörlyssyndrom TLS-
tle
TLE
t' lani 3

TM

tmi
TMI FMI
tme
TME

TN

tng
tng

TO

idag i dag today idag... i dagens idag- -idag today' i dag- todayen
tillsammans ihop samman samlade samlas samla samlar tillsammans- tillsammans' ihop-
se till att för att säkerställa att för att att garantera att att säkra att att tillse att för att försäkra att ser till att sett till att ses till att
mot gentemot till för på väg mot towards riktning på vägen mot riktningen
till kommissionen för kommissionen att kommissionen kommissionen med till kommissionens för kommissionens med kommissionens att kommissionens till kommission
i morgon imorgon morgondagens tomorrow morgondagen morgondag -imorgon imorgon- tomorrow'

TP

t' pol
tpa
tpa ton/år
t' pols
tpn
TPN
t'pol says
t' pol säger

TR

handel trade handeln med byta handelsutbytet handelsavtalet handelsfrågor handelspolitiska handelsmässiga handla med detaljhandel handelsrelaterade handelspolitik
transport transportsektorn transportområdet transportmedel trafik transportfrågor samfärdseln transportpolitik transportsystem transporter transport- transporten trafiken transportsektorns samfärdsel transportsektorerna transportpolitiken transportsystemet transportsektor transportmedlen transportområdena trafik- trafikens transportområden transportfrågan transportområde transportpolitikens transportfrågorna transportsystemen
öppenhet insyn transparens tydlighet överblickbarhet genomblickbarhet överskådlighet genomskinlighet genomsynlighet öppenheten insynen öppenhetens tydligheten överskådligheten genomblickbarheten överblickbarheten insyns- insynens genomsynligheten tydlighetens

TS

tsar
tso
systemansvarig för överföringssystem systemansvarige för överföringssystemet systemansvarig systemansvariga för överföringssystem TSO tsos överföringssystem
tsa
TSA tsa:s
tst
TST
tsai tsais

TT

tta
TTA
ttc
TTC
tto
tto


TV

tv channel
tv-kanalen TV channel
tv series
tv-program TV program
tv-annonser tv-reklam
TV och internet
tv-nätet tv-kanal digital-tv-nät

TW

två år 2 år två åren två års två årens 2 års 2 åren
två gånger dubbelt 2 gånger twice två gånger.. dubbla dubbel
två veckor 2 veckor två veckor.. tv㥠veckor två veckorna två veckors 2 veckorna två veckornas 2 veckors
two months
två månader 2 månader tv mnader två månaderna två månaders två månadernas 2 månaderna
tolv 12 tolf twelve året "tolv år
två dagar två dar två dygn 2 dagar övermorgon två arbetsdagar båda dagar två dagars två dagarna två dygnen 2 dagarna två dagarnas båda dagarna
tjugo 20 tjugu twenty ett tjugotal -20 tjugonde
två timmar 2 timmar två timmar... två timmar.. två timmars två timmarna 2 timmarna -två timmar 2 timmars
två eller flera två eller fler två eller mer tv㥠eller flera

TX


TY

slag typer av sorters typer slags slagen sorter typ av typerna av av typerna sorterna typerna sorts typen
däck bildäck tyres gummihjul däcktillverkning fordonsdäck däcken däckens däcks
tyler tylers -tyler
däck tyrus tyre tyros en tyrisk tire däcktyp däckegenskaper däckens däcket däckets
skriva typing maskinskrivning typning typbestämma typbestämning maskinskrivs skriver skrivande typningen skriv
binda kopplingsförbehåll knyta att koppla bindning binder knyter binds