TALK TO YOUR DOCTOR PÅ SVENSKA

Översättning av talk to your doctor i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1596, Tid: 0.0401

tala med läkare (966) tala med läkaren (60) prata med din läkare (25) rådgör med din läkare (7) prata med läkaren (5)

Exempel på att använda Talk To Your Doctor i en mening och deras översättningar

Talk to your doctor or nurse before nexobrid is used if.
Tala med läkare eller sjuksköterska innan nexobrid används om.
If you are not sure, talk to your doctor before taking TRITACE.
Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar TRITACE.
Talk to your doctor or nurse before omidria is used if you:.
Tala med läkare eller sjuksköterska innan omidria används om du.
Talk to your doctor before getting vaccinations while you are receiving JEVTANA.
Rådgör med din läkare innan du tar någon vaccination när du behandlas med JEVTANA.

If you are not sure, talk to your doctor before taking TRITAZIDE.
Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar TRITAZIDE.
Talk to your doctor or pharmacist before taking lojuxta if you:.
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar lojuxta om du:.
Talk to your doctor or pharmacist before you take evista.
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar evista.
Talk to your doctor about managing the dose.
Prata med läkaren om hur du ska hantera dosen.
Talk to your doctor about an alternative regimen.
Prata med din läkare om en alternativ behandlingsregim.
Talk to your doctor about the best method of contraception for you.
Prata med läkaren om lämpliga preventivmetoder.
If in doubt, talk to your doctor.
Om du är osäker, tala med din doktor.
Talk to your doctor or pharmacist before you take olazax disperzi.
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar olazax disperzi.
Talk to your doctor before using nordimet if:.
Prata med din läkare innan du använder nordimet om:.
Talk to your doctor if this happens.
Prata med läkaren om detta händer.
Talk to your doctor if you have any concerns.
Prata med din läkare om du har undrar över något.
Talk to your doctor if you stop or wish to stop treatment.
Diskutera med din läkare om du avslutar eller vill avsluta behandlingen.
Talk to your doctor or pharmacist before you take zalasta.
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar zalasta.
Talk to your doctor about changes in your dose.
Tala med läkaren om förändringar av din dos.
Talk to your doctor or pharmacist before you take ZYPREXA VELOTAB.
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar ZYPREXA VELOTAB.
Talk to your doctor, pharmacist or nurse before using dacogen if you have.
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder dacogen om du har.
Talk to your doctor about changes in your dose.
Tala med läkaren om förändringar av din tresiba dos.
Talk to your doctor about changes in your dose.
Tala med läkaren om förändringar av dosen.
Talk to your doctor before stopping your contraception.
Tala med läkaren innan du slutar med preventivmedel.
Talk to your doctor before taking tecfidera if you have:.
Tala med läkaren innan du tar tecfidera om du har:.
Talk to your doctor if you are concerned about this.
Tala med läkaren om du är orolig för detta.
Talk to your doctor if you are on a controlled sodium diet.
Tala med läkaren om du ordinerats saltfattig kost.
You should talk to your doctor about your risks of developing cancers of the blood.
Tala med läkaren om risken för att drabbas av blodcancer.
You should talk to your doctor before breast- feeding during cimzia treatment.
Tala med läkaren innan du ammar under behandling med cimzia.
If you have missed a cosentyx injection, talk to your doctor.
Om du har missat en injektion med cosentyx, ska du prata med läkaren.
If you get any of the side effects talk to your doctor or pharmacist.
Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal.

Resultat: 1596, Tid: 0.0401

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer