THIS ALLOWS YOU PÅ SVENSKA

Översättning av "this allows you" i Svenska

Resultat: 297, Tid: 0.0525

Klicka på svenska översättning för att filtrera resultat
detta gör att du kan det låter dig det här låter dig här kan du detta tillåter dig det ska låta dig detta gör det möjligt detta ger dig möjlighet då kan du

Exempel på att använda "This Allows You" i en mening och deras översättningar

This allows you to play one a.
Detta gör att du kan spela en som den andra.
This allows you to easily practice this area.
Det låter dig enkelt öva på detta grammatiska området.
This allows you to reduce clothing as needed to prevent.
Detta gör att du kan minska kläder som behövs för att förhindra överhettning.
This allows you to get files from the local.
Det här låter dig hämta filer från det lokala filsystemet.
This allows you to travel with many new ideas and impre.
Detta gör att du kan resa med många nya idéer och intryck hem.
This allows you to edit the currently selected upl.
Det här låter dig redigera uppladdningsprofilen som för närvarande är markerad.
This allows you to convey your ideas a strong and.
Här kan du förmedla dina idéer en stark och attraktiv.
This allows you to choose a format that suites.
Detta gör att du kan välja ett format som passar din marknad.
This allows you to select the floppy disk's size.
Det här låter dig välja diskettens storlek och lagringskapacitet.
This allows you to easily navigate your way through th.
Här kan du lätt navigera dig fram genom århundradena.
This allows you to spread the lawn witho.
Detta tillåter dig att sprida gräsmattan utan rynkor.
This allows you to concentrate fully on your.
Detta gör att du kan koncentrera dig fullt ut på dina huvuduppgifter.
This allows you to obtain a double degreekakso.
Då kan du avlägga en dubbelexamen( kaksoistutkinto).
This allows you to log in and start playin.
Det här låter dig logga in och börja spela direkt.
This allows you to dial to any landline number in.
Detta gör att du kan ringa till alla fasta nummer i något land.
This allows you to assess the quality of.
Här kan du bedöma kvaliteten på sitt arbete.
This allows you to predict where the next mine will.
Det tillåter dig att förutse vart nästa mina är placerad.
This allows you add files more easily.
Detta gör att du lägger till filer enklare och snabbare.
This allows you to restore the state before.
Detta gör att du kan återställa tillståndet innan någon redigering.
This allows you to snoop into any system without leaving.
Den här tillåter dig att snoka i alla system utan att lämna fotspår.
This allows >.
Det gör ni nog.
This allows you tocross-reference key OSH information areas by country or.
Det gör att man kan fåkorshänvisningar till arbetsmiljöinformation om huvudområden per land eller institution.
This allows you to create your own templetes using an external.
Detta låter dig skapa dina egna mallar med hjälp av en extern html-redigerare.
This allows you to focus on the elements that are part of yo.
Detta gör att du lättare kan fokusera på din strategi.
This allows you to do arithmetic with.
Detta innebär att du kan utföra aritmetik med miljövariabelvärden.
This allows you to dominate your personal environment influence.
Detta gör att du kan dominera unika miljön påverkar draken.
This allows you to set the sound for each audio source.
Därmed kan du ställa in ljudet för varje ljudkälla separat.
This allows you to sync your data between your desktop and mob.
Detta låter dig synka dina uppgifter mellan din dator och dina mobila enheter.
This allows you to deduce what the market players will.
Då kan man också utläsa vad marknadsaktörerna vill göra imorgon.
This allows you to do immediate bookings with the rig.
Detta låter dig göra omedelbara bokningar med rätt kund.

Resultat: 297, Tid: 0.0525

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"This allows you" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer