THIS HAS NOT PÅ SVENSKA

Översättning av "this has not" i Svenska

Resultat: 209, Tid: 0.1582

detta har inte så inte denna inte har denna har inte

Exempel på att använda "This Has Not" i en mening och deras översättningar

But this has not always been a.
Men detta har inte alltid varit synligt.
Measure the rotational speed of the roller if this has not alread.
Rullens rotationshastighet mäts om så inte redan gjorts.
This has not ju.
Detta har inte just hänt.
This has not happened, and needs to.
Detta har inte gjorts och borde åtgärdas.
This has not be.
Detta har inte lyckats.
This has not been poss.
Detta har inte varit möjligt tidigare.
This has not prevented the country from starting acce.
Detta har inte hindrat landet från att inleda anslutningsförhandlingar.
This has not changed and will be significant in.
Detta har inte förändrats och är betydelsefullt framöver.
This has not happened for thousan.
Detta har inte hänt på tusentals år.
This has not happened since the times of Kin.
Detta har inte hänt sedan kung hassan ii:s tid.
This has not been r.
Detta har inte granskats än!
This has not been s.
Detta har inte visats tidigare.
This has not always happened in the de.
Under de följande decennierna har detta inte alltid varit fallet.
To date, this has not been confirmed.
Hittills har detta inte bekräftats hos patienter.
This has not been a succ.
Fram till nu har detta inte varit framgångsrikt.
However, this has not yet been fully.
Emellertid har detta inte genomförts fullt ut ännu.
The matter of imports remains unresolved; this has not been sufficiently regulated, in.
Enligt min uppfattning har inte detta reglerats tillräckligt.
This has not been the case, unfortunately, with the Un.
Men tyvärr har detta inte varit fallet med USA.
Surprisingly enough, this has not.
Förvånansvärt nog har detta inte varit något humbug.
Up to now, this has not m.
Hitintills har detta inte förverkligats.
Unfortunately this has not y.
Tyvärr har detta inte skett ännu.
And i must say that this has not happene.
Och jag måste säga att detta inte har skett av en slump.
Regrettably, this has not been followed through and little has hap.
Beklagligtvis har detta inte följts upp och litet har hänt sedan dess.
Unfortunately, this has not been made clear to the citizen.
Olyckligtvis har inte detta gjort klart för europas medborgare.
This has not been sufficiently taken into account by the.
Detta hade inte i tillräcklig grad beaktats av kommissionen.
As we can see today this has not m.
Som vi kan se i dag har detta inte infriats.
Up till now, this has not be.
Hittills har det inte varit fallet.
To my knowledge, this has not.
Jag har inte hört att detta bevisats.
I know this hasn'.
Jag vet att det inte har varit så enkelt.
You have to realize this has not been custom-fitted t.
Ni måste förstå att den ännu inte är anpassad för hans huvud.

Resultat: 209, Tid: 0.1582

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer