THIS HAS NOT PÅ SVENSKA

Översättning av This has not i Svenska

Resultat: 234, Tid: 0.0439

detta har inte denna inte har denna har inte detta inte redan den här har inte ha

Exempel på att använda This has not i en mening och deras översättningar

This has not been possible before.
Detta har inte varit möjligt tidigare.
This has not prevented the country from starting accession talks.
Detta har inte hindrat landet från att inleda anslutningsförhandlingar.
This has not yet made the maritime environment sufficiently safe.
Detta har inte räckt till för att göra havsmiljön tillräckligt säker.
This has not caused us to make any new changes in our strategic portfolio.
Detta har inte föranlett att vi gjort några nya förändringar i vår strategiska portfölj.
This has not been easy and led to some frustration at times and strains.
Detta har inte varit lätt och har ibland lett till frustration och påfrestningar.
This has not changed and will be significant in the future.
Detta har inte förändrats och är betydelsefullt framöver.
This has not happened for thousands of years.
Detta har inte hänt på tusentals år.
But this has not always been acknowledged.
Men detta har inte alltid varit synligt.
This has not happened since the times of King Hassan II.
Detta har inte hänt sedan kung Hassan II:s tid.
This has not been done.
Detta har inte skett.
This has not proved to be the case.
Detta har inte visat sig vara fallet.
This has not just happened.
Detta har inte just hänt.
This has not been sufficient to increase overall private EU R & D funding.
Detta har inte varit tillräckligt för att öka den övergripande privata FoU-finansieringen inom EU.
This has not changed for many years.
Detta har inte förändrats på flera år.
This has not happened.
Detta har inte skett.
Anyone who is still opposed to this has not heard the warning shots.
Alla som fortfarande är emot detta har inte hört varningssignalerna.
This has not been the case, unfortunately, with the United States.
Men tyvärr har detta inte varit fallet med USA.
To date, this has not been confirmed in patients.
Hittills har detta inte bekräftats hos patienter.
Surprisingly enough, this has not been humbug.
Förvånansvärt nog har detta inte varit något humbug.
We know that this has not happened.
Vi vet att detta inte har skett.
So far this has not been the case, but we will follow the situation.
Hittills har detta inte varit fallet, men vi kommer att följa utvecklingen.
It is intolerable and unbearable that in twenty years this has not happened.
Det är oacceptabelt och outhärdligt att detta inte har skett på tjugo år.
Up to now, this has not materialised.
Hitintills har detta inte förverkligats.
Unfortunately, this has not happened.
Tyvärr har detta inte skett.
Unfortunately this has not yet happened.
Tyvärr har detta inte skett ännu.
And I must say that this has not happened by chance.
Och jag måste säga att detta inte har skett av en slump.
Regrettably, this has not been followed through and little has happened since.
Beklagligtvis har detta inte följts upp och litet har hänt sedan dess.
Unfortunately, this has not been made clear to the citizens of Europe.
Olyckligtvis har inte detta gjort klart för Europas medborgare.
Alas this has not been the case and there are doubts that have to be expressed.
Tyvärr har inte detta varit fallet, och vissa tvivel måste uttryckas.
This has not always happened in the decades since.
Under de följande decennierna har detta inte alltid varit fallet.

Resultat: 234, Tid: 0.0439

Ord för ord översättning


this
- det här i detta sådan den här i denna
has
- har måste får hade ha
not
- inte ej icke aldrig intet

"This has not" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer