THIS IS JUST PÅ SVENSKA

Översättning av this is just i Svenska

S Synonymer

Resultat: 435, Tid: 0.0953

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda This Is Just i en mening och deras översättningar

And this is just my humble opinion--.
Och detta är bara min ödmjuka åsikt-.
This is just between you and me, okay?
Hej. detta är bara mellan dig och mig, okej?
Well this is just equal 3, 3 cancel out.
Även detta är precis lika 3, 3 avbryt.
This is just what i need.
Detta är precis vad jag behöver.
It actually plays music, and this is just a prototype.
Den spelar musik och detta är bara en prototyp.
This is just an added protection.
Detta är endast ett tillsatt beskydd.
This is just the product rule, mu of x.
Detta är just den produkt regeln, mu x.
This is just equal to theta.
Detta är precis lika theta.
This is just a mascara brush.
Detta är endast en mascaraborste.
But this is just the beginning.
Men detta är bara början.
This is just what it is designed to do.
Detta är precis vad avsikten är.
And this is just the sad version of us.
Och detta är bara den sorgsna versionen av oss.
This is just what he did!
Detta är just vad han gjorde!
But this is just one aspect.
Men detta är bara en aspekt.
This is just what happened to walter and now gwilym.
Detta är precis vad som hände till walter och nu gwilym.
This is just a couple of them from january 17th, last year.
Detta är bara ett par av dem från 17:e januari, förra året.
This is just such a case.
Detta är precis ett sådant fall.
This is just a small selection of changes in keepass 2.
Detta är bara ett litet urval av förändringar i keepass 2.
This is just what we needed, don't you think? yeah.
Detta är precis vad vi behöver.
This is just the beginning, kal-el.
Detta är bara början, kal-el.
This is just what i have always wanted:.
Detta är precis vad jag har alltid velat:.
Now, as you guys already know, this is just the beginning.
Nu, som ni redan vet, detta är bara början.
This is just one of many forced assumptions in the draft resolution.
Detta är bara ett av många framtvingade antaganden i förslaget till resolution.
This is just one of many examples.
Detta är bara ett av många exempel.
I don't believe that this is just a rare occurrence.
Jag tror inte att detta bara är en sällsynt företeelse.
You think this is just a smuggling rap?
Tror du detta bara är vanlig smuggling?
And for them, this is just some place.
Och för dem, är detta bara ett ställe.
And this is just Dad!
Och denne är just pappa.
I'm afraid this is just the beginning.
Jag är rädd att detta bara är början.
As far as they know, this is just a floating warship, sir.
Så vitt de vet är detta bara ett flytande krigsskepp, sir.

Resultat: 435, Tid: 0.0953

SYNONYMER

S Synonymer till "this is just"


"This is just" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer