THIS MEANS THAT WE PÅ SVENSKA

Översättning av "this means that we" i Svenska

Resultat: 313, Tid: 0.0624

Klicka på svenska översättning för att filtrera resultat
det innebär att vi det betyder att vi detta gör att vi detta medför att vi

Exempel på att använda "This Means That We" i en mening och deras översättningar

This means that we share responsibility to a l.
Det innebär att vi i stor utsträckning delar på ansvaret.
This means that we must proceed on the basis of the precautionar.
Det betyder att vi måste gå vidare på grundval av försiktighetsprincipen.
This means that we only process your personal data for certain specif.
Det innebär att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål.
This means that we will start the focus energy fro.
Detta gör att vi nu kommer att starta fokusområde energi från 1 januari.
This means that we can follow developments at individual level an.
Det innebär att vi kan följa utvecklingen på individnivå och över tid.
This means that we must strive to become.
Det betyder att vi måste arbeta för att bli ännu bättre.
This means that we have a wide selection of P-labe.
Detta gör att vi har ett brett sortimenten av p-märkta filter.
This means that we have great expectations on the companies we coo.
Detta medför att vi har stora förväntningar på våra samarbetspartners.
This means that we, the 27 member states, must a.
Det betyder att vi, de 27 medlemsstaterna, måste agera gemensamt.
This means that we are not achievi.
Det innebär att vi inte uppnår någonting!
This means that we must help them to obt.
Det betyder att vi måste hjälpa dem hitta finansiering.
This means that we must stop dumping exports on th.
Det innebär att vi måste sluta dumpa exporterna på dessa marknader.
This means that we cannot support.
Detta gör att vi inte kan stödja betänkandet.
This means that we always can go back to perform supplementing examinations and.
Detta medför att vi alltid kan gå tillbaka och utföra kompletterande undersökningar och mätningar.
This means that we act as the Commission's conta.
Det innebär att vi fungerar som kommissionens kontakt i sverige.
This means that we do not need an.
Det betyder att vi inte behöver några nya regler.
This means that we have limited a.
Det innebär att vi har begränsad tillgänglighet.
This means that we will take you through a program consisting of the follo.
Det betyder att vi tar dig igenom de följande stegen:.
This means that we can make a difference for even.
Det innebär att vi kan göra skillnad för ännu fler människor.
This means that we did not learn our lessons.
Det betyder att vi inte har lärt oss något av japan.
This means that we can upload everything, eve.
Detta har gjort att vi kan lägga upp allt, till och med kontrakt.
However, this means that we need to educate and provide further training for ou.
Det innebär att vi måste utbilda och vidareutbilda vår arbetskraft.
This means that we are working even whe.
Detta betyder att vi arbetar till och med när du sover.
This means that we cannot leave adaptation efforts to individuals or.
Detta innebär att vi inte kan överlåta anpassningsinsatserna till individer eller företag.
This means that we have to expect some difficulties.
Detta innebär att vi måste förvänta oss vissa svårigheter och förseningar.
This means that we can afford to b.
Detta betyder att vi har råd att sikta högt.
This means that we have no campus-specific decision making bodies.
Det här betyder att vi inte har campusspecifika beslutande organ eller budgeter.
This means that we further strengthen our international competitiveness and att.
Detta betyder att vi ytterligare stärker vår internationella konkurrens- och attraktionskraft.
This means that we avoid wastefulness as a company and become mor.
Detta betyder att vi som företag undviker slösaktighet och blir mer effektiva.
This means that we need to make sure that our scalp i.
Detta innebär att vi behöver se till att vår hårbotten är näring.

Resultat: 313, Tid: 0.0624

FRASER I ALFABETISK ORDNING

"This means that we" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer