TO CLEAN UP PÅ SVENSKA

Översättning av to clean up i Svenska

S Synonymer

Resultat: 438, Tid: 0.0818

städa upp (114) rensa upp (43) städa (32) att städa (18) att sanera (8)

Exempel på att använda To Clean Up i en mening och deras översättningar

Someone's got to clean up after you guys.
Någon fick städa upp efter er.
I want to clean up the apartment.
Jag ska städa upp lägenheten.
You got to clean up on aisle 4.
Du måste rensa upp i gång 4.
DSA may find it necessary to clean up without warning.
DSA kan ha anledning att rensa upp utrymme utan varning.

The widow wanted to clean up, but i said no.
Änkan ville städa, men jag sa nej.
I have got to clean up the back and then we can go.
Jag ska bara städa upp där bak, sen kan vi gå.
You know, just like it's polite to clean up after yourself in the kitchen.
Det är även belevat att städa efter sig i köket.
We need to clean up and get the hell outta here.
Vi måste städa upp och komma härifrån.
Now, i need to clean up this kitchen.
Nu måste jag städa det här köket.
You ready to clean up this country?
Ska vi rensa upp här i landet?
We need to clean up this city.".
Vi måste rensa upp i den här stan!".
You forgot to clean up after you.
Du glömde städa efter dig.
I won't have to clean up behind you then.
Då behöver jag inte städa upp efter dig.
Would have cost a fortune to clean up.
Det hade kostat en förmögenhet att sanera.
I don't like having to clean up your mess.
Det är inte kul att städa efter dig.
I need you to clean up my hard drive.
Du måste rensa min hårddisk.
I need you to clean up in room six.
Du måste städa rum sex.
And that fella trying to clean up the teachers Union?
Och han som försökte rensa upp i lärarfacket?
Listen, she's a friend. I'm gonna need you to clean up all this.
Du måste hjälpa mig att städa allt det här.
I just don't want to have to clean up two houses.
Jag vill bara inte behöva städa upp i två hus.
You were going to clean up the GCPD..., change gotham.
Du skulle rensa upp i GCPD... ändra gotham.
I'm going to clean up that café, frank.
Jag ska städa upp på caféet.
Can you help me to clean up here?
Kan du hjälpa mig att torka upp här?
Do i always have to clean up after you?
Måste jag altid städa efter dig?
I decided to clean up the apartment.
Jag beslöt att städa lägenheten.
I don't have much time to clean up.
Jag har inte tid att städa.
So you're going to clean up that mess and make tacos, right?
Så du ska städa upp röran och göra tacos, visst?
Wow, kathy needs to clean up her office.
Kathy måste städa sitt kontor.
Picture 5 of 39 he started to clean up and repaint.
Han började i alla fall med att röja upp och måla om.
We have got to clean up this country.
Vi måste rensa upp det här landet!

Resultat: 438, Tid: 0.0818

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer