TO COME OUT PÅ SVENSKA

Översättning av "to come out" i Svenska

S Synonymer

Resultat: 366, Tid: 0.9469

komma ut komma fram gå ut komma från komma upp åka ut kommer ut kom ut kommer fram kommit ut kom fram

Exempel på att använda "To Come Out" i en mening och deras översättningar

I want to come out and play in.
Jag vill komma ut och spela i landet också.
I would like to come out and see Genera.
Jag skulle vilja komma ut och träffa general sternwood.
The truth has >.
Sanningen måste komma fram.
Afraid to come out from behi.
Räddföratt komma ut från bakom din män?
Adrian, i need you to c.
Adrian, du måste komma fram, okej?
You need to come o.
Du måste gå ut starkt.
You want >.
Vill du komma fram?
Also... would you like to come >.
Och... -skulle du vilja gå ut med mig?
And to come out on the other side with your.
Och komma ut på andra sidan med glädjen i behåll.
He's got to come out soon.
Han måste komma upp förr eller senare.
Would you like to come out from un.
Vill du komma fram under sängen?
Hey, i been meaning to come out your place and welcome.
Jag tänkte åka ut och välkomna er.
Don't you want to come out and.
Vill du inte komma ut och säga hej då?
Like to come >.
Skulle du vilja gå ut med mig?
You want >.
Ska du komma upp?
Then you need to come out with the story yourself before Maure.
Då måste du gå ut med det före maureen kingsley.
Now, i need you to come out here and do.
Jag vill att du kommer ut hit och gör detta.
I had to come out to the country with Detect.
Jag fick åka ut på landet med scanlon.
He wants to come out and see his beaut.
Han vill komma ut och se sin vackra mor.
You know, that night, gabi didn't even want >.
Du vet, den där kvällen ville gabi inte ens gå ut.
They have to come out soon,
De måste komma ut snart, det är måndag.
Long enough for you to come out a diffe.
När du kommer ut är du en annan person.
And the only thing to come ou.
Det enda som kom ut var blod.
I would like for you >.
Jag vill att du kommer fram.
The old lady has to come out at.
Den gamla damen måste komma ut nån gång.
I want you to come out.
Jag vill att du kommer ut och träffar oss.".
You're sure you don't want t.
Är du säker på att du inte vill gå ut?
Kevin, you need >.
Kevin, kom ut ett tag.
He agreed to come out when they put a gun.
Han kom ut när de höll en pistol mot mitt huvud.
The foil is starting to come out, li.
Foliet kommer ut nu, som hettan.

Resultat: 366, Tid: 0.9469

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "to come out"


to get out
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"To come out" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer