TO COME OUT PÅ SVENSKA

Översättning av To Come Out i Svenska

Resultat: 482, Tid: 0.0805

Exempel på att använda To Come Out i en mening och deras översättningar

You need to come out here right now.
Du måste komma ut hit nu.
He happened to come out right then, right?
Han råkade komma ut precis då?

Komma fram

Adrian, I need you to come out, ok?
Adrian, du måste komma fram, okej?
Tell him to come out slowly. We will talk face to face.
Be honom komma fram långsamt, så pratar vi öga mot öga.
Margaret, would you like to come out to dinner?
Margret...- Skulle du vilja gå ut och äta middag?
Then you need to come out with the story yourself before Maureen Kingsley.
Då måste du gå ut med det före Maureen Kingsley.
You want to come out?
Ska du komma upp?
He's got to come out sooner or later.
Han måste komma upp förr eller senare.
Didn't your fiancée want to come out tonight?
Ville inte din fästmö följa med ut i kväll?
Do you want to come out for a ride on Cassandra's Dream?
Vill du följa med ut med Cassandra' s Dream?
Andra meningar exempel
He wants to come out and see his beautiful mother.
Han vill komma ut och se sin vackra mor.
You want to come out?
Vill du komma fram?
If the truth were to come out, the consequences would be devastating.
Om sanningen skulle komma ut, skulle konsekvenserna bli förödande.
Do I get to come out and play?
Får jag komma ut och leka?
You need to come out swinging.
Du måste gå ut starkt.
Would you like to come out from under the bed?
Vill du komma fram under sängen?
Maybe, deep down inside, You want the truth to come out.
Innerst inne kanske du vill att sanningen ska komma fram.
Julie, I want you to come out and meet Mr. Miyagi.
Julie, Jag vill att du kommer ut och möter Mr. Miyagi.
Also... would you like to come out with me?
Och... -Skulle du vilja gå ut med mig?
He wants to come out and play?
Vill han komma ut och leka?
You know, that night, Gabi didn't even want to come out.
Du vet, den där kvällen ville Gabi inte ens gå ut.
You don't have to come out if you don't want to.
Du behöver inte följa med ut om du inte vill.
That was Price. He wants us to come out to his house tomorrow.
Price vill att vi kommer ut till hans gård i morgon.
Daddy wants you to come out and be Daddy's little girl.
Kom ut och bli pappas flicka.
He wants to come out and see his father.
Han vill komma ut och träffa sin far.
I didn't... I didn't want it to come out like this.
Jag ville inte att det skulle komma fram så här.
I said to come out from behind the couch.
Kom fram, sa jag. Capisc.
You have got to come out right now.
Du måste komma ut nu.
He agreed to come out when they put a gun to my head.
Han kom ut när de höll en pistol mot mitt huvud.
If anyone or anything tries to come out, kill it!
Om nåt eller nån kommer ut, döda det!

Resultat: 482, Tid: 0.0805

Ord för ord översättning


come
- kommer följa come "kom kom
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer