TO COOPERATE WITH PÅ SVENSKA

Översättning av "to cooperate with" i Svenska

S Synonymer

Resultat: 652, Tid: 0.0911

Klicka på svenska översättning för att filtrera resultat
att samarbeta med samarbete med att samverka med att samarbete med samarbeta med samarbetet med

Exempel på att använda "To Cooperate With" i en mening och deras översättningar

We are ready to cooperate with you in the.
Vi är beredda att samarbeta med er i framtiden också.
We are determined to cooperate with any frie.
Vi är fast beslutna att samarbeta med någon vän från uganda.
One was to cooperate with the cosmic climate a.
Ett var att samverka med de himmelska förhållandena på den tiden.
Undertakes to cooperate with the competen.
Åtar sig att samarbeta med den behöriga myndigheten,
It has been a privilege to coopera.
Det har varit ett privilegium att samarbete med er.
Backpage refused to cooperate with the subcommittee's in.
Backpage vägrade att samarbeta med utskottets utredning.
We are looking forward to cooperate with you and creati.
Vi ser fram emot att samarbeta med er och skapa både vinna.
It feels particularly good to cooperate with other long-term and respected co.
Det känns särskilt bra att samarbeta med andra långsiktiga och respekterade medinvesterare".
The EESC supports these aims, and is willing to cooperate with the.
EESK stöder dessa åtgärder och är villig att samarbeta med kommissionen.
We're being careful to cooperate with the investigators i.
Vi är försiktiga med att samarbeta med utredarna.
(f) to cooperate with other s.
( f) samarbeta med andra aktieägare.
I have tried to cooperate with him on.
Jag har försökt samarbeta med föredraganden när det gäller två punkter.
It is seeking to cooperate wit.
Man eftersträvar ett samarbete med haag.
These are to cooperate with you.
Skall dessa samarbeta med er..." hoppas jag.
Buchanan, we would like to cooperate with you on this thing, but w.
Vi vill samarbeta, men vi kan inte.
Three other cartel participants started to cooperate with the commission at a.
Tre andra kartelldeltagare började samarbeta med kommissionen i ett senare skede.
You're going to cooperate with th.
Om du samarbetar med regeringen.
Mr retureau stressed that national administrations did not want to cooperate with.
Daniel retureau betonade att de nationella förvaltningarna inte vill samarbeta med varandra.
Parents are to cooperate with him so that he can have ma.
Föräldrarna samarbetar med honom så att han får många barn.
We need to cooperate with regard to conflict settlement in our c.
Vi har ett behov av att samarbeta om konfliktlösning i vårt gemensamma område.
Is the commission planning to cooperate with the sp.
Planerar kommissionen ett samarbete med idrottsrörelsen?
To cooperate with and consult with the high level member S.
Att samarbeta och samråda med medlemsstatens högnivågrupp,
As long as you refuse to cooperate with certain in.
Så länge som du inte samarbetar med vissa individer.
So we inform london that you are refusing to cooperate with.
Så vi informerar london att du vägrar att samarbeta i vårt uppdrag.
(x) to cooperate with the bodies and programmes referred to in.
att samarbeta med de organ och program som anges i artikel 15.
I welcome this morning's offer by the council to cooperate with the commission and.
Jag uppskattade för övrigt rådets uppmaning om samarbete med kommissionen och parlamentet som kom i morse.
I hope, therefore, that parliament is willing to cooperate with the council on.
Jag hoppas därför att parlamentet är villigt att samarbeta med rådet på denna punkt.
The member states and the commission should also endeavour to cooperate with third countries to achieve these.
Medlemsstaterna och kommissionen bör även sträva efter att samarbeta med tredje land för att uppnå dessa mål.
We are interested to cooperate with even more system integrators, both large and small, to help companies around in sweden and abroad,
Vi är intresserade att samverka med ännu fler system integratörer, både små och stora, för att hjälpa till företag runt om i sverige och utomlands.
Failure to cooperate with the european commission in monitoring the undertaking is considered as a breach of the.
Bristande samarbete med europeiska kommissionen när det gäller övervakningen av åtagandet betraktas som en överträdelse av åtagandet.

Resultat: 652, Tid: 0.0911

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "to cooperate with"


to work with
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer