TO DO IN PÅ SVENSKA

Översättning av to do in i Svenska

S Synonymer

Resultat: 802, Tid: 0.0636

att göra i (298) uträtta i (10) att uträtta inom (3) att utföra i (3)

Exempel på att använda To Do In i en mening och deras översättningar

Red, don't you have something to do in the garage?
Har inte du nåt att göra i garaget?
There's only one thing to do in a situation like this.
Finns bara en sak att göra i en sån här situation.
What was i able to do in comparison with you?".
Vad har jag kunnat uträtta i jämförelse med eder?".
It's too heavy to do in a porsche just for kicks.
Det är för tungt för att göra i en porsche bara för kicken.

Be honest. do you think there's more for me to do in Korsbæk?
Tycker ni att jag har mer att uträtta i Korsbaek?
Attractions and 19 things to do in bocas del toro.
Sevärdigheter och 19 saker att göra i bocas del toro.
There is plenty to do in the mountains.
Det finns massor att göra i bergen.
Tasks to do in microsoft word.
Uppgifter att göra i microsoft word.
There is so much more to do in this complex ascension process.
Det finns så mycket mer att göra i denna komplexa uppstigningsprocess.
We still, then, have much to do in the future.
Således har vi fortfarande mycket att göra i framtiden.
A fun experience without all of the after-cleaning to do in the kitchen!
En rolig upplevelse utan alla efter-rengöring att göra i köket!
To do in pajala pajala is a mecca for friends of nature and fishing.
Att göra i pajala pajala är ett mecca för natur- och fiskevänner.
See the advice in 4 what to do in an emergency.
Se råd under 4 vad du ska göra i en akut situation.
What do you want to do in the future?
Vad vill du göra i framtiden?
We have a lot of work to do in a very short time,
Vi har mycket att göra på mycket kort tid,
What you have to do in this game is.
Vad du måste göra i detta spel är.
What to do in gran canaria – Leisure in gran canaria- canarias.
Vad man kan göra på gran canaria- nöjen på gran canaria- kanarieöarna.
You and Dr. Vostok have much work to do in the morning.
Vostok har mycket jobb att göra på morgonen.
What are you going to do in the project?
Vad ska ni göra inom projektet?
What are you going to do in the future?
Vad ska du göra i framtiden?
We have plenty left to do in the textile field.
Vi har massor kvar att göra inom textilområdet.
What are you going to do in the summer?
Vad tänker du göra i sommar?
Yeah, but i don't tell you what the hell to do in your room.
Jag säger inte vad du ska göra i ditt rum.
What that man had to do in that cooler to survive.
Undrar vad han gjorde för att överleva.
What to do in the short term?
Vad skall man göra på kort sikt?
See the advice in 4 what to do in an emergency.
Se råden under 4 vad du ska göra i en akut situation.
Honey! and guess what i get to do in half an hour.
Vet du vad jag gör om en halvtimme?
See the advice in 4 what to do in an emergency.
Se råden i 4 vad du ska göra i en akut situation.
Well, it's something to do in your spare time.
Det är nåt att göra på fritiden.
Nobody tells me what to do in my bed.
Ingen säger vad jag ska göra i min säng.

Resultat: 802, Tid: 0.0636

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer