TO DO WITH PÅ SVENSKA

Översättning av To do with i Svenska

Resultat: 5795, Tid: 0.0313

Exempel på att använda To do with i en mening och deras översättningar

No, it's got nothing to do with you trying to jack me.
Nej, det har inget att göra med att du försökte "fimpa" mig.
Nathan It's got nothing to do with dad.
Det har inget att gör med pappa.
That has nothing to do with forgiveness.
Det har inget att göra med förlåtelse.
The house has nothing to do with why you're angry at Lisa.
Huset har inget att göra med varför du är arg på Lisa.
Does this have something to do With how we got the baby?
Har detta att gör med hur vi fick bebisen?
But... What does it have to do with defending Purcell?
Men vad har det att göra med att försvara Purcell?
You have nothing to do with Homeland Security anymore.
Du har inget att gör med rikets säkerhet längre.
Could be something to do with computers, or related technology.
Kan vara något att göra med datorer eller relaterad teknik.
How much does your publisher have to do with all this?
Hur mycket har din förläggare att gör med allt det här?
I had nothing to do with Christine's murder.
Jag hade inget att göra med Christines mord.
I had nothing to do with that.
Jag hade inget att gör med det.
Did we have anything to do with the murder?
Hade vi något att göra med mordet?
Which you think I have something to do with?
Som du tror att jag har nåt att gör med?
What the hell is he planning to do with those two?
Vad i helvete har han tänkt att gör med dom två?
He may have something to do with my fiancé's murder.
Han kan ha något att göra med min fästmans mord.
I can't have anything to do with this.
Jag kan inte ha något att göra med detta.
And you think this has something to do with Acrobat?
Och du tror att det har något att göra med Acrobat?
I heard they want nothing to do with you.
Jag hörde att de vill ha något att göra med dig.
And it appears to have something to do with Berlin.
Och det verkar ha något att göra med Berlin.
Oliver, I thought you didn't want anything to do with the Bratva.
Oliver, jag trodde att du inte ville ha något att göra med Bratva.
I don't want anything to do with you, daniel.
Jag vill inte ha något att göra med dig Daniel.
And I think wayne suttry had something to do with the murder.
Och jag tror Wayne Suttry hade något att göra med mordet.
However, it has nothing to do with Marwan.
Det har dock ingenting att göra med Marwan.
I think it has something to do with why he had the affair.
Jag tror att det har med att göra varför han hade en affär.
I wonder if that has anything to do with you costing us $100 million.
Undrar om det har något med att göra att du kostade oss 100 miljoner.
It has nothing at all to do with saving the lives of these people.
Det har inget alls med att göra att rädda livet på de här människorna.
But this has to do with that local cop that you have been chasing.
Men det har med att göra om en lokal polis du har jagat.
It had to do with what caused all this.
Det hade med att göra vad som orsakade allt det här.
I think this may have something to do with the whole outcast thing.
Kan ha någonting att göra, med den där utstött grejen. Nej,
Could be something to do with the commands being exchanged at the time.
Det kan ha något med att göra att kommandona blivit utbytta, för tillfället.

Resultat: 5795, Tid: 0.0313

S Synonymer till "to do with"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer