TO FIND OUT PÅ SVENSKA

Översättning av to find out i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2874, Tid: 0.081

ta reda på (844) få reda på (93) tar reda på (31) att upptäcka (24) att få veta (23)

Exempel på att använda To Find Out i en mening och deras översättningar

Marcel asked me to find out what you know about the dead witches.
Marcel bad mig ta reda på vad du vet om de döda häxorna.
You need to find out, is your man a car-chaser?
Du behöver få reda på, är din man en bil jagare?
Your doctor now wants to find out if the treatment has worked.
Din läkare vill nu ta reda på om behandlingen har fungerat.
We want to find out what she knows.
Vi vill få reda på vad hon vet.

So you want to find out who tried to kill you and why.
Du vill ta reda på vem som försökte döda dig och varför.
They're going to find out I'm a fraud!
De kommer att upptäcka att jag är en bluff!
That's what we're hoping to find out at the open air club.
Det är vad vi hoppas att få veta vid open air club.
We need to find out more about this.
Vi måste få reda på mer om den här.
And it's my job to find out what that is.
Det är min uppgift att upptäcka vad de är.
You wanted to find out if nick was a grimm.
Du ville ta reda på om nick var en grimm.
Only one way to find out.
Bara ett sätt att få veta.
She asked me to find out if there's anything you need.
Hon bad mej finna ut om där var något du behövde.
Pretty tough way... to find out about punji sticks.
Jobbigt sätt att upptäcka punjipinnar.
I need to find out why someone doesn't want lily getting better.
Jag måste få reda på varför nån inte vill att lily blir frisk.
I want to find out how dangerous it is with fast food. We should choose the more energetic food.
Jag vill ta reda på hur farlig det är med snabbmat.
Anyone managed to find out where he is, over?
Har någon lyckats få reda på var han är, över?
Time to find out what secrets you're hiding.
Dags att få veta vad du döljer för hemligheter.
Better to find out for yourself, not from a book.
Det är bäst att upptäcka den själv än i en bok.
I know how to find out who i am, but you don't.
Jag kan ta reda på vem jag är, men inte du.
I had to find out from brooke.
Jag fick veta det från brooke.
That's what I'm trying to find out.
Det försöker jag finna ut!
Even jules has been on trying to find out where you are.
Även jules har legat på för att få reda på var du är.
Shocked to find out that father is a man? Huh?
Chockad att upptäcka att din far är en man?
Said he needed to find out if mirakuru could cure cancer.
Han sa att han behövde ta reda på om mirakuru kunde bota cancer.
What are you trying to find out?
Vad vill ni ha reda på?
I'm sorry that you had to find out from that prick wilson.
Förlåt att du fick veta det av kukskallen wilson.
But staying is the best way to find out what our parents were hiding.
Att stanna är bästa sättet att få veta vad våra föräldrar dolde.
Only one way to find out.
Finns bara ett sätt att få veta.
Behave and you won't have to find out.
Uppför dig, så slipper du få veta det.
That's what i need to find out, chloe.
Det är vad jag behöver ha reda på, chloe.

Resultat: 2874, Tid: 0.081

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer