TO FIND OUT PÅ SVENSKA

Översättning av "to find out" i Svenska

Resultat: 1112, Tid: 0.1726

ta reda på få reda på att upptäcka att få veta finna ut veta det ha reda på få fram luska ut tar reda på får reda på fick reda på

Exempel på To Find Out i en mening

Marcel asked me to find out what you know about the d.
Marcel bad mig ta reda på vad du vet om de döda häxorna.
You need to find out, is your man a.
Du behöver få reda på, är din man en bil jagare?
Your doctor now wants to find out if the treatment.
Din läkare vill nu ta reda på om behandlingen har fungerat.
We want to find out wha.
Vi vill få reda på vad hon vet.
So you want to find out who tried to kill.
Du vill ta reda på vem som försökte döda dig och varför.
They're going to find out.
De kommer att upptäcka att jag är en bluff!
That's what we're hoping to find out at the Op.
Det är vad vi hoppas att få veta vid open air club.
We need to find out more.
Vi måste få reda på mer om den här.
And it's my job to find out w.
Det är min uppgift att upptäcka vad de är.
You wanted to find out if nick.
Du ville ta reda på om nick var en grimm.
Only one way >.
Bara ett sätt att få veta.
She asked me to find out if there's anythi.
Hon bad mej finna ut om där var något du behövde.
Pretty tough way... to find out about P.
Jobbigt sätt att upptäcka punjipinnar.
I need to find out why someone doesn't want lily get.
Jag måste få reda på varför nån inte vill att lily blir frisk.
I want to find out how dangerous it is wi.
Jag vill ta reda på hur farlig det är med snabbmat.
Anyone managed to find out where.
Har någon lyckats få reda på var han är, över?
Time to find out what secrets yo.
Dags att få veta vad du döljer för hemligheter.
Better to find out for yourself, not.
Det är bäst att upptäcka den själv än i en bok.
I know how to find out who i am, bu.
Jag kan ta reda på vem jag är, men inte du.
I had to find out.
Jag fick veta det från brooke.
That's what I'm trying >.
Det försöker jag finna ut!
Even jules has been on trying to find out wh.
Även jules har legat på för att få reda på var du är.
Shocked to find out that father is.
Chockad att upptäcka att din far är en man?
Said he needed to find out if mirakuru could.
Han sa att han behövde ta reda på om mirakuru kunde bota cancer.
What are you trying >.
Vad vill ni ha reda på?
I'm sorry that you had to find out from that p.
Förlåt att du fick veta det av kukskallen wilson.
But staying is the best way to find out what our parents.
Att stanna är bästa sättet att få veta vad våra föräldrar dolde.
Only one way >.
Finns bara ett sätt att få veta.
Behave and you won't have >.
Uppför dig, så slipper du få veta det.
That's what i need to find >.
Det är vad jag behöver ha reda på, chloe.

Resultat: 1112, Tid: 0.1726

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer