TO GET IN PÅ SVENSKA

Översättning av To Get In i Svenska

S Synonymer

Resultat: 570, Tid: 0.1678

To get in
komma in (96) komma i (38) att få in (10) hamna i (6) få tag på (6) för att komma med (4) få tag i (3) att hoppa in i (3) kliva in i (3) kommer in (6) hamnar i (4)

Exempel på att använda To Get In i en mening och deras översättningar

We got to get in there.
Vi måste komma in dit.
I have been trying to get in here all night.
Jag har försökt komma in här hela kvällen.
Do you really want to get in the way again?
Vill du verkligen komma i vägen igen?
If you would like to get in touch with the office please email us at office@cresto.se.
Vill ni komma i kontakt med kontoret vänligen maila oss på office@cresto.se.
It's hard to get in there, boss.
Det är svårt att få in den, boss.
I was determined to get in some fishing somehow.
Jag var fast besluten att få in fiske på något sätt.
I need you to get in trouble.
Du måste hamna i trubbel.
I-i don't want her to get in trouble.
Hon får inte hamna i trubbel.

Få tag på

I have tried to get in touch.
Jag har försökt få tag på henne.
I have been trying to get in touch with you for 45 minutes.
Jag har försökt få tag på dig i 45 minuter.

Få tag i

If Jimmy wants to get in touch, he will find you.
Om Jimmy vill få tag i dig, så hittar han dig.
I gather you have been trying to get in touch with me?
Mr Lambert. -Ni har försökt få tag i mig?
Andra meningar exempel
I was trying to get in there.
Jag försökte komma in där.
John. She's trying to get in touch with us.
John, hon försöker komma i kontakt med oss.
I need to get in there.
Jag behöver komma in dit.
Do you want to get in touch with Thetford?
Vill du komma i kontakt med Thetford Europe?
So not enough to get in and out with the sculpture.
Inte för att få in och ut skulpturen.
Hey, I just want to get in here for a minute.
Hej, jag vill bara komma in här för en minut.
There was someone trying to get in, I heard them.
Någon försökte komma in, jag hörde dem.
Please fill in the registration form below to get in on our reserve list.
Fyll gärna i anmälningsformuläret nedan för att komma med på vår reservlista.
Do you want to get in touch with Europe Thetford?
Vill du komma i kontakt med Thetford?
So you can see why it's so important to get in.
Så du kan se varför det är så viktigt att få in.
Didn't I tell her not to get in any fights?
Sa jag inte till henne att inte hamna i nån fight?
Applications allowed to get in through the firewall from WAN to LAN.
Applikationer som tillåts komma in genom brandväggen från WAN till LAN.
I'm trying to get in touch with.
Jag försöker få tag på.
Did you honestly think it would be that easy to get in'?
Tänkte du ärligt det skulle vara så lätt att få in"?
Do you want to get in contact with Thetford Europe?
Vill du komma i kontakt med Thetford Europe?
Do you want to get in touch with Thetford Europe?
Vill du komma i kontakt med Thetford Europe?
If someone wants to get in they find a way.
Om nån vill komma in hittar de ett sätt.
I'm supposed to get in a cab.
Jag ska kliva in i en taxi.

Resultat: 570, Tid: 0.1678

Se även


to get involved in
bli involverad i
want to get in
to get in trouble
to get in contact
du kommer i kontakt
how to get in
hur du kommer i hur man får in
trying to get in
försökte komma in
in time to get
hinner hann i tid för att hämta i tiden för att i tid för att bli
able to get in
kunna komma in
to get in shape
komma i form
came in to get
kom in för att få kom för att ta kom för att hämta kom hit
to get married in
vigas hos gifta oss... i giftermål i
to get in close
den tätt att komma i nêrmare komma nära gå närmare
in trying to get
försöka
went in to get
gick in för att ta gick in för att köpa
in to get him
in för att ta dem för att hämta honom

Ord för ord översättning


get
- bli kommer ta hämta

S Synonymer till "to get in"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer