TO GET INTO PÅ SVENSKA

Översättning av "to get into" i Svenska

S Synonymer

Resultat: 191, Tid: 1.8271

komma in i gå in på få in att ta sig in i att komma i att få till gå till att stiga i ta upp sätta sig i ner i skulle hoppa i kliva in i

Exempel på att använda "To Get Into" i en mening och deras översättningar

I had purely wanted to get into the nursing program bec.
Jag ville komma in i sköterske programmet på grund av dig.
I have to get into his h.
Jag måste komma in i hans hemnätverk.
Do we need to get into thi.
Måste vi gå in på detta nu?
We don't need to >.
Vi behöver inte gå in på det.
We need to get into t.
Vi måste komma in i arkivet.
I try to get into Ahmed's computer th.
Jag försöker få in ahmed dator via din.
I don't want to ge.
Jag vill inte gå in på det.
We need to get into the pa.
Vi behöver komma in i pastorns rum.
For that reason other actors try to get into the monopo.
Därför försöker alltid olika andra aktörer att ta sig in i monopolets nisch.
I would like to get into something a bit mo.
Jag skulle vilja få in något lite mer personligt.
The drive to get into the river.
Driften att ta sig in i floderna är stark.
Plus, you wanted davidy to get i.
Plus att du ville få in davidy vid harvard.
They climb in the shadows on the ceiling to get in.
De klättrar uppe i taket i skuggorna för att komma i läge.
To get into that watchtower, i definit.
För att komma in i vakttornet, måste jag ha det.
Well, we don't need to ge.
Vi behöver inte gå in på det.
Then we need to get into that box to kn.
Då måste vi komma in i lådan för att få veta.
I don't want to get into this thin.
Jag vill inte gå in på det nu.
It is not possible to get into the workshop with a.
Det är inte möjligt att ta sig in i verkstaden med rullstol.
We're about to get i.
Vi är på väg att få till en kamp.
Hey, lieutenant, want to get into s.
Hej, löjtnant, vill få in några problem?
I don't want to get into.
Jag vill inte gå in på det.
We need to get into.
Vi måste komma in i templet.
To get into a.
För att få till en slutlig klubb.
You still want to get into Janowska? mania may sti.
Vill du fortfarande gå till janowska-lägret?
It's not an easy place >.
Det är inte ett lätt ställe att ta sig in i.
I'm not going to get into a political dis.
Jag kommer inte att få till en politisk diskussion här.
You really want to get into tha.
Vill du verkligen gå in på det nu?
Because i would like to get into.
Bra, för jag skulle vilja gå till sängs med dig.
She shouldn't have been able to get into the gar.
Hon borde inte ha kunnat komma in i garaget heller.
Have special ops draw up a plan to get into th.
Låt taktikstyrkan ta fram en plan för att ta sig in i konsulatet.

Resultat: 191, Tid: 1.8271

SE ÄVEN
SYNONYMER

S Synonymer till "to get into"


to get in
be involved in
to interfere in
to break in
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer