TO GIVE UP PÅ SVENSKA

Översättning av "to give up" i Svenska

Resultat: 585, Tid: 0.273

ge upp att överge offra avstå att offra ge sig ge avkall på ger upp gav upp gett upp avstår

Exempel på att använda "To Give Up" i en mening och deras översättningar

And try to give up som.
Att försöka ge upp någon jag älskar.
Are you willing to give up everything we.
Är du redo att ge upp allt vi har byggt tillsammans?
I'm just not ready to give up m.
Jag är inte beredd att överge mitt liv här.
You are going to give >.
Skulle du offra en njure?
And you're going to give up when we are.
Och du tänker ge upp när vi är så här nära.
When it's time to give up your boss we give.
När det är dags att överge chefen... sĺ överger vi honom.
I think it is high time to give up the historic.
Jag anser att det är hög tid att överge det historiska angreppssättet.
Maybe we will have to give up our walks.
Vi kanske får avstå våra promenader i viken?
And i don't want to give up on.
Och jag vill inte ge upp den drömmen.
If you're not willing to give up everything, you have a.
Är du inte redo att offra allt så har du redan förlorat.
I don't want to give up.
Jag vill inte avstå mörkret än.
You expect me to give up my.
Ska jag offra hela mitt liv?
What? victor would have to give up the life he.
Victor skulle vara tvungen att offra sitt liv för evigt.
Dewey, you have got to give up.
Du får ge upp den här drömmen, dewey.
You really want to give up yo.
Vill du offra helgerna?
Audrey raines was willing to give up her life t.
Audrey var villig att offra sitt liv för att rädda mitt.
Finn refuses >.
Finn vägrar ge sig.
You want to give up.
Vill du ge upp odödlighet?
The brink had to give up as the three norwegians sprinted to the.
Brinken fick ge sig medan de tre norrmännen spurtade till mållinjen.
I want you to give up your claim to.
Jag vill att du ger upp dina anspråk på tronen.
I don't want kenny to have to give up his life lik.
Kenny får inte offra sitt liv som chuck gjorde.
I don't want to give up on.
Jag vill inte ge upp hoppet om dig, david.
To give up oneself... th.
Att offra sig själv är absolut nödvändigt.
You want me to give up the ca.
Vill du att jag ger upp mitt fall?
He was willing to give up the condo, wedding china, even his plasma screen.
Han gav upp lägenhet, bröllopsgåvor och plasma-tv.
Cos thor made it pretty clear that we might have to give up somet.
Thor gjorde klart att vi måste offra nåt stort.
You need to give up on.
Du måste ge upp på dina lions.
The brink had to give up as the three norwegians sprinted to the.
Brinken fick ge sig medan de tre norrmännen spurtade till mållinjen.
And i never reconciled why i had to give up one.
Jag har aldrig fattat varför jag måste offra en.
Do you want to give up control o.
Vill du ge upp kontrollen av din idé?

Resultat: 585, Tid: 0.273

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer