TO GIVE UP PÅ SVENSKA

Översättning av To give up i Svenska

Resultat: 801, Tid: 0.0883

att ge upp avstå att överge att offra sluta med avstår ge bort han att avstå sina

Exempel på att använda To give up i en mening och deras översättningar

Convince Bonutti to give up.
Övertyga Bonutti att ge upp.
Do you wish to give up your right to remain silent?
Vill du avstå från din rätt att tiga?
I refuse to give up.
Jag vägrar att ge upp.
Those who refuse to give up the corruption will be"de-created.
Dessa som vägrar att ge upp korruptionen kommer att bli ”omskapade”.
He wanted to give up the dangerous kind of science and keep the good bits.
Han ville avstå från den farliga vetenskapen och behålla godbitarna.
Why she's willing to give up everything she believes in for you.
Varför hon är beredd att överge allt hon tror på, för din skull.
I'm just not ready to give up my life here.
Jag är inte beredd att överge mitt liv här.
The world will not be able to give up coal and nuclear power in a hurry.
Världen kommer inte att kunna avstå från kol och kärnkraft så snabbt.
If you're not willing to give up everything, you have already lost.
Är du inte redo att offra allt så har du redan förlorat.
It's easy to give up something when you're satisfied.
Det är lätt att ge upp något när du är nöjd.
I have decided to give up everything I like.
Jag tänker sluta med allt jag tycker om.
It's easy to give up something when you're ashamed.
Det är lätt att ge upp något När du skäms.
I don't want to give up the darkness.- Not yet.
Jag vill inte avstå mörkret än.
I think it is high time to give up the historical approach.
Jag anser att det är hög tid att överge det historiska angreppssättet.
In September 2009 forced safari operators to give up shares in ranches and conservancies.
I september 2009 tvingade han safariarrangörer att avstå sina andelar i rancher och reservat.
I was glad to give up everything for him.
Jag var glad att ge upp allt för honom.
I just don't know if I'm ready to give up my life here.
Jag vet bara inte om jag är beredd att överge mitt liv här.
I'm trying to give up sugar.
Jag försöker sluta med socker.
My father may not want to give up the throne.
Min far kanske inte vill ge bort hans tron.
I was about to give up.
Jag höll på att ge upp.
It doesn't mean you have to give up smoothies.
Du behöver inte sluta med smoothies.
Something you might be hesitant to give up?
Någonting du inte vill ge bort?
I'm sure he wouldn't want you to give up such things.
Han vill säkert inte att du avstår från en sån sak.
That's no reason to give up.
Det är inget skäl att ge upp.
Captain Zhong, do not need shame to give up.
Kapten Zhong, behöver inte synd att ge upp.
After three weeks I was about to give up.
Efter tre veckor höll jag på att ge upp.
They're ready to give up.
De är redo att ge upp.
It's never too late to give up.
Det är aldrig för sent att ge upp.
The man who refused to give up.
Mannen som vägrade att ge upp.
I was ready to give up.
Jag var beredd att ge upp.

Resultat: 801, Tid: 0.0883

Ord för ord översättning


give
- ge lämna giva skänka

S Synonymer till "to give up"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer