TO KEEP US ALIVE PÅ SVENSKA

Översättning av to keep us alive i Svenska

Resultat: 10, Tid: 0.0443

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda To Keep Us Alive i en mening och deras översättningar

I'm just trying to keep us alive.
Jag försöker bara hålla oss vid liv.
I'm just trying to keep us alive.
Jag försöker bara hålla oss alla vid liv.

It's the only reason to keep us alive.
Den enda orsaken att hålla oss levande.
If you want me to take out the president, i need your men to keep us alive.
Vill du att jag dödar presidenten måste ni hålla oss vid liv.
When black summer came and everyone else in the world was starving he swore he would do whatever it took to keep us alive.
När svarta sommaren kom och alla andra i världen svalt svor han på att göra vad som helst för att hålla oss vid liv.
But I'm the most intelligent man here and i intend to keep us alive.
Men jag är den mest intelligenta här och jag tänker hålla oss vid liv.
It's the strongest human emotion bred into us for one purpose, to keep us alive.
Det är en stark känsla som håller oss vid liv.
See, these modules will keep the specimens alive but it's this large containment area that's going to keep us alive.
De här behållarna håller proven vid liv men det här området håller oss vid liv.
This descent module wasn't designed to keep us alive for three years.
Systemen i landaren är inte gjorda för att hålla oss vid liv i tre år.
and tells, with different references, how important it is use all means to not be repressed and to keep us alive.
berättar, med olika referenser, hur viktigt det är att använda alla medel för att inte undertryckas och att hålla oss vid liv.

Resultat: 10, Tid: 0.0443

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"To keep us alive" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer