TO LEARN FROM PÅ SVENSKA

Översättning av "to learn from" i Svenska

Resultat: 144, Tid: 0.1191

att lära av lärdom av lärdom från lärdomar av

Exempel på To Learn From i en mening

This would help member states to learn from.
Detta skulle hjälpa medlemsstaterna att lära av varandra.
You have a lot to learn >.
Du borde ta lärdom av mitja!
I have too much to learn from you to l.
Jag har för mycket att lära av dig för att förlora dig nu.
You would do well to learn from lord.
Du ska dra lärdom av lord schweitzer!
Debate: does sweden have something to learn from the best.
Debatt: har sverige något att lära av de bästa pisa-länderna?
The european union also needs to learn from this.
EU behöver också dra lärdom av denna erfarenhet.
It helps to learn from.
Det hjälper att lära av varandra.
You are failing to learn f.
Ni drar inte lärdom av historien.
It is important to learn from each other and share.
Det är viktigt att lära av varandra och utbyta erfarenheter.
We clearly have to learn from this situation and take appropria.
Vi måste uppenbarligen dra lärdom av denna situation och vidta lämpliga åtgärder.
Don't know if there's anything to learn from.
Jag vet inte om det finns något att lära av min berättelse.
It is a way for other countries to learn from.
Det är ett sätt för länder att lära av varandra.
And which completely fails to lear.
Och parlamentet misslyckas totalt att dra lärdom av detta!
A boy who isn't afraid to learn from h.
En pojke som inte är rädd för att lära av sina misstag.
Without knowing it, have both something to learn from.
Utan att veta om det har båda något att lära av varandra.
To learn from the best you have to lis.
Att lära av de bästa du måste lyssna på dem.
We have so much to learn from.
Vi har så mycket att lära av varandra.
The lesson she would like to learn from Germany: how to pass.
Lektionen hon skulle vilja lära av tyskland: hur man passera lagstiftning!
But i am eager to learn from y.
Jag vill lära dina metoder.
Plus you get to learn fr.
Plus att ni får lära er av den bäste.
I wanted to lea.
Jag ville lära mig från er.
You have got lots to lea.
Du kan lära dig av dem.
I want to lea.
Jag vill lära mig av er.
To learn from them and becom.
Jag vill lära mig av dem och bli ett med dem.
We need to learn from be.
Vi måste lära av bästa praxis.
Come on! Aren't we supposed to be able to learn from o.
Ska vi inte kunna lära från våra misstag?
Bajor has much to learn >.
Bajor har mycket att lära sig av freden.
You try to learn from other people's mistakes,- but y.
Herb lär sig inte av andras misstag.
We were trying to be open and to learn from the people we w.
Vi försökte vara öppna och lära av dem som vi filmade.
I thought you came here to le.
Ni skulle ju lära er av oss.

Resultat: 144, Tid: 0.1191

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"To learn from" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer