TO LEARN FROM PÅ SVENSKA

Översättning av to learn from i Svenska

S Synonymer

Resultat: 425, Tid: 0.0562

att lära av (115) lärdom av (17) lärdom från (2) lärdomar av (3)

Exempel på att använda To Learn From i en mening och deras översättningar

This would help member states to learn from each other.
Detta skulle hjälpa medlemsstaterna att lära av varandra.
You have a lot to learn from mitja.
Du borde ta lärdom av Mitja!
I have too much to learn from you to lose you now.
Jag har för mycket att lära av dig för att förlora dig nu.
You would do well to learn from lord Schweitzer!
Du ska dra lärdom av lord Schweitzer!

Debate: does sweden have something to learn from the best pisa States?
Debatt: har sverige något att lära av de bästa Pisa-länderna?
The european union also needs to learn from this experience.
EU behöver också dra lärdom av denna erfarenhet.
It helps to learn from each other.
Det hjälper att lära av varandra.
You are failing to learn from history.
Ni drar inte lärdom av historien.
It is important to learn from each other and share experiences.
Det är viktigt att lära av varandra och utbyta erfarenheter.
We clearly have to learn from this situation and take appropriate measures.
Vi måste uppenbarligen dra lärdom av denna situation och vidta lämpliga åtgärder.
Don't know if there's anything to learn from my story.
Jag vet inte om det finns något att lära av min berättelse.
It is a way for other countries to learn from each other.
Det är ett sätt för länder att lära av varandra.
And which completely fails to learn from this!
Och parlamentet misslyckas totalt att dra lärdom av detta!
A boy who isn't afraid to learn from his mistakes.
En pojke som inte är rädd för att lära av sina misstag.
Without knowing it, have both something to learn from each other.
Utan att veta om det har båda något att lära av varandra.
To learn from the best you have to listen to them.
Att lära av de bästa du måste lyssna på dem.
We have so much to learn from one another.
Vi har så mycket att lära av varandra.
The lesson she would like to learn from Germany: how to pass legislation!
Lektionen hon skulle vilja lära av Tyskland: hur man passera lagstiftning!
But i am eager to learn from your methods.
Jag vill lära dina metoder.
Plus you get to learn from the best.
Plus att ni får lära er av den bäste.
I wanted to learn from you.
Jag ville lära mig från er.
You have got lots to learn from them.
Du kan lära dig av dem.
I want to learn from you.
Jag vill lära mig av er.
To learn from them and become like them.
Jag vill lära mig av dem och bli ett med dem.
We need to learn from best practice.
Vi måste lära av bästa praxis.
Come on! Aren't we supposed to be able to learn from our mistakes?
Ska vi inte kunna lära från våra misstag?
Bajor has much to learn from peace.
Bajor har mycket att lära sig av freden.
You try to learn from other people's mistakes,- but you know herb.
Herb lär sig inte av andras misstag.
We were trying to be open and to learn from the people we were filming.
Vi försökte vara öppna och lära av dem som vi filmade.
I thought you came here to learn from us.
Ni skulle ju lära er av oss.

Resultat: 425, Tid: 0.0562

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "to learn from"


are learning from
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer