TO LOOK FOR PÅ SVENSKA

Översättning av to look for i Svenska

S Synonymer

Resultat: 583, Tid: 0.1789

Engelsk-svenska ordbok
leta efter söka söka efter för att söka för att leta titta efter för att se för att hitta utkik efter kolla efter

Exempel på att använda To Look For i en mening och deras översättningar

We need them to tell them to look for Lamberg's blue BMW.
Vi behöver dem för att leta efter lambergs blå BMW.
Need to look for a new job tomorrow.
Måste söka nytt jobb imorgon.

So you have to look for another way to present your work.
Så du måste leta efter ett annat sätt att presentera ditt arbete.
We now need to look for alternative solutions in the short-term.
Nu rekommenderas att söka efter alternativa lösningar på kort sikt.
We have to look for a connection between henning and the offender.
Vi måste leta efter en koppling mellan henning och gärningsmannen.
We need to look for a solution.
Vi måste söka en lösning.
Keen asked me to look for irregularities in the accounts of employees at data firms.
Keen bad mig söka ovanligheter bland stora dataföretags anställda.
We need to look for something smaller, maybe a surgical instrument.
Vi måste leta efter någonting mindre, kanske ett kirurgiskt instrument.
I went to look for a friend last night.
Jag gick för att söka upp en vän igår kväll.
Is there any way to look for somebody who's been added to the system recently?
Kan vi söka efter nån som nyligen lagts till systemet?
He went out to look for help and his radio went silent.
Han skulle leta efter hjälp och hans radio blev tyst.
We still have the mandate to look for red guards.
Vi får söka efter rödgardister.
How do i use the full-text search to look for other members?
Hur kan jag använda sökfunktionen sök i fultext för att söka efter en kontakt?
You gotta start to look for a job, okay?
Du måste börja söka jobb. Okej?
You're going to the dump to look for more body parts.
Du skall till soptippen för att leta kroppsdelar.
So, you want to look for alan Pratt?
Vill du leta efter alan Pratt?
He said he often used the internet to look for jobs and courses.
Han sa att han använder ofta internet för att söka jobb och kurser.
We have to look for a long-term and permanent solution.
Vi måste söka efter långsiktiga och varaktiga lösningar.
I went out to look for her.
Jag gick ut för att leta med henne.
Are able to look for, retrieve and apply scientific publications.
Kan söka, ta fram och tillämpa vetenskapliga publikationer.
I was going to look for some window shades for the kitchen.
Jag skulle titta efter några fönsterskärmar till köket.
So you begin to look for other games.
Så du börja leta efter andra spel.
Well, you have to look for yourself.
Du får titta efter själv.
If they lose this money they will have to look for alternative work.
Om den betalningen försvinner så måste de söka ett annat jobb.
I need your eyes to look for me, son.
Jag behöver dina ögon för att se åt mig.
They were going to hong kong to look for macy.
De tänkte åka till hongkong för att leta upp macy.
We have to look for and find a european solution.
Vi måste söka efter och finna en europeisk lösning.
Your majesty, i went to look for the property and it was taken.
Ers majestät, jag gick för att se till egendomen.
The military seized power and started to look for student leaders.
Militären tog makten och började söka efter studentledare.
She went in to look for him. she what? I.
Hon gick in för att leta.

Resultat: 583, Tid: 0.1789

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer