TO PARTICIPATE IN PÅ SVENSKA

Översättning av "to participate in" i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3172, Tid: 0.145

att delta i deltagande i att medverka i att deltaga i deltagandet i

Exempel på To Participate In i en mening

The complainant also has a right to participate in the Commission's administrativ.
Klaganden har också rätt att delta i kommissionens administrativa förfarande.
They should therefore be encouraged to participate in the 2002-2006 framewor.
Deras deltagande i ramprogrammet 2002-2006 bör därför främjas.
Companies are welcome to participate in our nordic.
Företag är välkomna att delta i det nordiska samarbetet!
They should therefore be encouraged to participate in the sixth Framewor.
Deras deltagande i sjätte ramprogrammet bör därför uppmuntras.
Belarus has expressed willingness to participate in the eastern.
Vitryssland har uttryckt en vilja att delta i det östliga partnerskapet.
EETS providers shall not be required to participate in pilot t.
EETS betalningsförmedlare ska inte vara tvungna att medverka i pilotsystem för vägtullar.
The vice-president was invited to participate in sever.
Vice ordföranden inbjöds att deltaga i flera av dessa.
Facilitating the less favoured regions to participate in the european R.
Att främja de mindre gynnade regionernas deltagande i det europeiska området för forskningsverksamhet.
Italian prelate come to england to participate in a religi.
Italienska PRELATEN kommit till england för att delta i en religiös seminarium.
Malta and turkey were therefore not eligible to participate in th.
Malta och turkiet har med andra ord inte varit berättigade att deltaga i programmet.
The possibility to participate in and start new me.
Möjligheten att delta i och starta nya medlemsgrupper.
For more information and to participate in the consultation, see the fol.
Mer information, även för deltagande i samrådet, finns på.
I encourage the economic and social committee to participate in.
Jag uppmuntrar ekonomiska och sociala kommittén att delta i debatten.
EU commission which enabled us to participate in projec.
EU kommissionen som under året bekostade ili:s deltagande i projektet PT access.
There are different ways to participate in.
Det finns flera olika sätt att deltaga i budgivningen.
It is important for parliament to participate in t.
Det är viktigt med ett parlamentariskt deltagande i denna process.
The groups have a statutory responsibility to participate in.
Grupperna har ett lagstadgat ansvar att delta i debatterna.
Only registered players to“Warrior League” events are eligible to participate in th.
Endast registrerade spelare till tävlingarna "warrior league" är berättigade deltagande i kampanjen.
Serbia and montenegro shall be allowed to participate in the following community.
Serbien och montenegro får delta i följande gemenskapsprogram:.
You are invited to participate >.
Du inbjuds att deltaga på vilket sätt som helst.
To participate in the commission of multiple homicides and various oth.
Anställda medverka i försök till massmord och andra oegentligheter.
Many visitors explained their interest to participate in our com.
Flera uttryckte sitt intresse att delta på våra kommande kurser.
Where the unemployed person refuses to participate in occupational rehabil.
Om den arbetslösa personen vägrar delta i yrkesinriktad rehabilitering( 9),
Why do you want to participate in.
Varför vill du delta i studien?".
I want you to participate in m.
Vill jag att ni deltar i min nästa pjäs.
Girls are allowed to participate in the boys teams in c.
Flickor tillåts delta i pojklag i klasserna B10-B12.
Finally, you get the opportunity to participate in an inspirational evening,
Äntligen får du möjligheten att delta på en inspirationskväll, med en av.
You will also be given instructions on how to participate in the data.
Anvisningar om hur man deltar i datainsamlingen ges samtidigt.
Right to participate in.
Rätt att deltaga på stämman.
Shareholders who wish to participate in t.
Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:.

Resultat: 3172, Tid: 0.145

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "to participate in"


be involved in
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"To participate in" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer